Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Solomons HILLERS


Solomons HILLERS

Profesors, akadēmiķis
Organiskās sintēzes institūta dibinātājs un direktors (1957-1975)

Solomons Hillers radīja un izveidoja Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, kurš deva 25% no visiem PSRS jaunradītiem medicīniskiem preparātiem. Šajā institūtā strādāja un „izauga” daudzi talantīgi Latvijas ķīmiķi-organiķi, kuru vārdi kļuva pazīstami visā pasaulē. Šodien daudzi no viņiem strādā citu valstu zinātniskās laboratorijās.

Dzimis: 1915.g. 14.janvārī, Rīgā
Miris: 1975.g. 7.jūnijā, Rīgā
Intereses izgudrošanas jomā:

 • jaunu ārstniecisko līdzekļu sintēze

Galvenais izgudrojums:

S.Hillera vadībā sintezēti un ieviesti ražošanā ap 60 medicīnisko preparātu, t.sk.:
 • Furacilīns (antibiotiķis)
 • PASK (prettuberkulozes preparāts)
 • Ftorafūrs (pretvēža preparāts)
 • Furagins (pretinfekcijas preparāts)

Patentdokumentu izlase:

Kopā 80 PSRS autorapliecības un 40 citu valstu patenti

Solomons HILLERS par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Bez kolektīva darba nav iespējams neviens būtisks atklājums. Edisonu laiks ir pagājis, vientuļiem meklētājiem loma bija tehnikas progresa pirmsākumos... Mūsdienu zinātnes un tehnikas īpatnība ir tā, ka nozīmīgu ideju realizācija prasa daudzu cilvēku kopīgu darbu. Ja tam traucēs egoisms, skaudība, tad zinātnes un tehnikas progress nebūs iespējams.
 • Izvēloties profesiju vajag balstīties uz savu tieksmi un to jāattīsta jau skolas gados.
 • Dzīvē vajag paļauties tikai uz saviem spēkiem un nekad - uz gadījumaspēli.
 • Patentēšana - ir nopietna lieta, tā ir tāda pati sarežģīta zinātne, kājebkura cita.
 • Medicīniskos preparātus vajag konstruēt balstoties uz konkrētu zinātnisko hipotēzi un šīs hipotēzes pareizību vajag pārbaudīt bioloģiskā eksperimentā

Vispārzinātniskās intereses:

Organiskā ķīmija

Valodas

latviešu, krievu, vācu, angļu

Izglītība:

 • Latvijas universitāte (Ķīmijas fakultāte), 1941
 • Profesors, PSRS Augstākā atestācijas komisija, 1966

Darba gaitas:

 • Mežsaimniecības problēmu institūts, zinātniskais līdzstrādnieks un furfurola sektora vadītājs, 1946-1957
 • Organiskās sintēzes institūta direktors, 1957 -1975
 • LPSR Zinātņu akadēmijas Ķīmijas un bioloģijas zinātņu nodaļas akadēmiķis sekretārs, 1963-1975

Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, 1951 - 1958
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, 1958
 • Vācu dabaspētnieku akadēmijas «Leopoldina» (Halle) loceklis, 1972
 • PSRS Valsts prēmija par jaunu medicīnas preparātu radīšanu un ieviešanu, 1951
 • Latvijas Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks, 1965
 • Latvijas Valsts prēmijas par jaunu medicīnas preparātu radīšanu un ieviešanu, 1957 un 1965

Publikācijas:

 • Kopā vairāk kā 500 zinātnisku rakstu un referātu konferencēs

Svarīgākās publikācijas par S.Hilleru:

 • S.A.Hillers: Dzīve un zinātniskā darbība. Rīga, Zinātne, 1982 (krievu val.)

Līdzstrādnieki par S.Hilleru:

 • Visvairāk pasaulē ir izgājis ftorafūrs. To sintezēja Regīna Žuka, es izstrādāju rūpniecisko tehnoloģiju, A.Zīdermane veica bioloģiskās aktivitātes pārbaudes... Bet izcila, tieši organizātoriska loma bija Solomonam Hilleram… (M.Līdaka)
 • Solomona Hillera pieliktās pūles ftorafūra radīšanā nesa augļus, iespējams, pat vēl lielākus, nekā viņš bija cerējis (R.Žuka)
 • Visi viņa attīstītie zinātniskie virzieni izrādījās perspektīvi un auglīgi (G.Čipēns)
 • Viņš nespēja pieļaut, ka ķīmiskais savienojums ar vērtīgām īpašībām neatrastu ceļu pie patērētāja. Lai cik tas neprasītu pūļu, darbs tika novests līdz galam... Solomons Hillers vienmēr prata atrast oriģinālu tehnoloģisku risinājumu un nodrošināt tā ātru ieviešanu ražošanā (M.Šimanska)
Fotoalbums