Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Ivars KALVIŅŠ


Ivars KALVIŅŠ

Institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
Medicīnas ķīmijas nodaļas vadītājs un Karbofunkcionālo savienojumu ķīmijas laboratorijas vadītājs

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Aizkraukles iela 21,
Rīga, LV-1006

Tel.: +371 6701 4800
Fax: +371 6755 0338
E pasts: kalvins@osi.lv

Dzimis: 1947. gada 2. jūnijā, Rīgā.




Intereses izgudrošanas jomā:

 • jaunas fizioloģiski aktīvas vielas CNS, sirds-asinsvadu un onkoloģisko slimību ārstēšanai
 • heterociklisko savienojumu un aminoskābju analogu ķīmija
 • jaunu ārstniecības vielu darbības bioķīmiskie mehānismi
 • imunoķīmija

Galvenais izgudrojums:

Medicīnas ķīmijā:

 • kardioprotektors Mildronāts
 • pretvēža imunostimulators Leakadīns
 • pretvēža medikaments Belinostats
 • pretiekaisuma preparāts OX-MPI
 • Nerameksāns (Alcheimera slimības ārstēšanai)

Izgudrojuma galvenā ideja:

Leakadīns reaģē ar vēža šūnu membrānu olbaltumvielām, padarot tās vieglāk eliminējamas ar imūnaizsardzības sistēmas palīdzību.

Mildronāts balstās uz oriģinālas darbības mehānismu, kas apvieno sevī taukskābju plūsmas ierobežošanu caur šūnu membrānām, aktivēto taukskābju uzkrāšanās novēršanu, ATF transporta atjaunošanu, glikozes oksidēšanas paātrināšanu, skābekļa patēriņa optimizāciju šūnās, sarkoplazmātiskā retikuluma Ca+2-ATFāzes atjaunošanu un NO sintēzes aktivāciju, kas kopā nodrošina sirds muskuļa aizsardzību pret pārslodzēm.

Realizācija:

Pārdotas licences:

 • firmai «Iskra» - mildronāts (licence)
 • firmai «Grindeks» - mildronāts (licence), ACE inhibitoru un mildronātu saturošas kompozīcijas, mildronāta nehigroskopiskie sāļi (patenti)

Patentdokumentu izlase:

 • 260 izgudrojumi
 • 900 patentu dokumenti (patenti un pieteikumi, PSRS autorapliecības u.c.)

 Latvijas patenti

 • Koronāraktīvs antiišēmisks līdzeklis.
  Līdzautori: A.Vinogradovs, M.Vēveris, G.Arutjunovs, I.Makarova, D.Dmitrijevs, B.Simhovičs, E.Lukevics, I.Žuravļova, A.Birmans, J.Haļevs. LV 5397.
 • Farmaceitiska kompozīcija. Līdzautori: Veveris M., Birmans A. LV 12979 A.
 • 3-(2,2,2-Trimetilhidrazīnij)propionāta nehigroskopiskie sāļi, to iegūšanas paņēmiens un farmaceitiskās kompozīcjas uz to bāzes (Non-Hygroscopic salts of 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium)propionate, a method of production and pharmaceutical compositions thereof)  Līdzautors: Birmans A.,  LV 1379 A
 • Farmaceitiska kompozīcija uz apgrieztās transkriptāzes inhibitora un meldonija bāzes. Līdzautori:   V.Kluša, S.Isajevs, J.Pupure, J.Rumaks, V.Gordjušina, I.Taivans.   LV 13544 B, 20.05.2007.
 • Krievijas patenti Koronāraktīvs antiišēmisks līdzeklis.

  • Kardioprotektors “Mildronāts”. Līdzautori: V.Savčuka, Е.Serjogins, A.Vinogradovs, E.Lukevics, I.Makarova, A.Birmans. RU 1664323 
  •  1-Aziridino-1-hidroksiiminometila aatvasinājumi, to iegūšanas paņēmiens un šos savienojumus saturoši ārstnieciskie preparāti Līdzautori: V.Andrianovs, I.Šestakova, I.Kaņepe, I.Domračova. RU 2264397.

  ASV un citu valstu patenti

  • 1-Amino-alkylcyclohexane NMDA receptor antagonists Līdzautori: M.Gold, W.Danysz, Ch.G.Parsons, V.Kauss, A.Jirgensons. US 6034134.
  • Carbamic acid compounds comprising a sulfonamide linkage as HDAC inhibitors. Līdzautori: C.J.Watkins, M.R.Romero-Martin, K.G.Moore, J.Ritchie, P.W.Finn, E.Loza, K.Dikovska, V.Gailite, M.Vorona, I.Piskunova, I.Starchenkov, V.Andrianov, C.J.Harris, J.E.S.Duffy. US 2005085515.
  • Pharmaceutical composition comprising gamma-butyrobetaine Līdzautori: M.Veveris, A.Birmans. WO 03/022262 A1.
  • Фармацевтическая композиция ЕГП и ингибитора АПФ Līdzautori: М.Веверис, Ю.Бундулис, И. Скарда. Евраз. 003470 B1,
  • Indoles useful in the treatment of inflammation Līdzautori: K.Olofson, E.Suna, B.Pelcman, V.Ozola, M.Katkevics. WO 05005415 A1
  • Pharmaceutical composition comprising gamma-butyrobetaine. Līdzautori: M.Veveris, A.Birmans. WO 03/022262 A1,  20.03.2003. (Prioritāte no 07.09.2001, Pat. pieteikums P-01-00134)
  • Novel medicinal use of meldonium and pharmaceutical compositions thereof. Līdzautors  A.Birmanis.  WO 2006/022536 A1, 20.11.2006
  • Līdzautori: A.Vinogradovs, M.Vēveris, G.Arutjunovs, I.Makarova, D.Dmitrijevs, B.Simhovičs, E.Lukevics, I.Žuravļova, A.Birmans, J.Haļevs. RU 1464319

Ivars KALVIŅŠ par izgudrošanu un tās nozīmi:

Jaunu zāļu radīšanā galvenais ir ideja, kuru reāli var ģenerēt tikai, izmantojot zināšanas, kas gūtas vairāku zinātņu – molekulārās bioloģijas, bioķīmijas, farmakoloģijas, farmācijas, medicīnas un ķīmijas saskarsmes vietā. Tam nepieciešams nedaudz plašāks skatījums uz problēmu nekā ikdienas redzējums no kādas konkrētas zinātnes nozares viedokļa lūkojoties. Un protams – arī Dievišķā dzirksts!

Mazā zemē, kāda ir Latvija, izgudrošanas (inovāciju) nozīmi pārvērtēt grūti, jo bez tās mūsu tautai vienkārši nav nākotnes. Jaunrade ir vienīgais, kas cilvēku spējas atraisa un padara tā eksistenci nozīmīgu līdzcilvēkiem un nākamajām paaudzēm. Man ļoti gribētos, lai latvieši un jaunrade kļūtu par sinonīmiem un mūsu zeme – par Ziemeļu tīģeri. Bet tam nepieciešams smags darbs, Dieva svētība, zināšanas un darba vietas zinātniekiem, kā arī valsts pārvaldes institūciju izpratne par ekonomikas un sabiedrības attīstības procesiem. Kaut mums visa tā nepietrūktu!

Vispārzinātniskās intereses:

 • organiskā ķīmija
 • medicīnas ķīmija
 • bioloģiski aktīvu vielu ķīmija

Valodas

latviešu, krievu, angļu, vācu.

Izglītība:

 • Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte, 1969
 • Dr.chem., LZA Koksnes ķīmijas institūts, 1977
 • Dr.habil.chem., Ļeņingradas universitāte, 1988

Darba gaitas:

Latvijas Organiskās sintēzes institūts (LZA Organiskās sintēzes institūts):

 • Inženieris, 1969-1970
 • Vecākais inženieris, 1970-1971
 • Grupas vadītājs, 1971-1985
 • Medicīnas ķīmijas laboratorijas (Karbofunkcionālo savienojumu laboratorijas) vadītājs, 1986-
 • Direktora vietn. zinātniskajā darbā, 1987-2003
 • Medicīnas ķīmijas nodaļas vadītājs, 1992-
 • Institūta direktors, 2003-

Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, 1994
 • Profesors (ķīmijā), 1994
 • Latvijas PSR Valsts prēmija, 1988
 • D.H.Grindeļa medaļa par nopelniem zāļu  sintēzē (firma «Grindeks», Latvija), 1996
 • Solomona Hillera medaļa par ieguldījumu medicīnas preparātu attīstībā (Latvijas Organiskās sintēzes institūts), 1997
 • Osvalda Šmīdeberga medaļa (Tartu Universitāte, Igaunija), 2001
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Gustava Vanaga balva par darbu ciklu "Bioaktīvo mazmolekulāro NO - indikatoru un donoru sintēze un izpēte", 2003
 • Sv. Georgija medaļa (Starptautiskā reitingu akadēmija “Zelta Fortūna” Sadarbībā ar Ukrainas pareizticīgo baznīcu, 2004
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un firmas «Grindeks» Solomona Hillera balva par darbu ciklu "Oriģinālais darbības mehānisma citoprotektora mildronāta atklāšana, izstrāde un ieviešana klīniskajā praksē", 2005
 • Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Zelta medaļa "Labākajam izgudrotājam", 2005
 • LR Ministru kabineta balva zinātnē par darbu kopu "Oriģināļu zāļu izstrāde un ieviešana klīniskajā praksē" ,  2006
 • Triju Zvaigžņu ordenis, 2006
 • Ukrainas Medicīnas un Stomatoloģijas akadēmijas (Harkovā) goda akadēmiķis, 2006 
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa, 2009
 • LZA un LU Cicerona balva, 2014
 • LR Ministru kabineta Atzinības raksts par būtisku ieguldījumu medicīnas ķīmijas pētījumu attīstībā Latvijā un pretvēža preparāta belinostat atklāšanā
 • Viens no trim 2015.gada Eiropas Izgudrotāju balvas kategorijā «Mūža ieguldījums» finālistiem
 • 2015.gada LZA, LR Patentu valdes un firmas Minox Gmbh (Vācija) Valtera Capa balva

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Prezidents, Latvijas Ķīmijas biedrība, 1994-2000 
 • Latvijas Zinātnes padomes loceklis 
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta loceklis, no 1994 
 • Žurnāla "Chemistry of Heterocyclic Compounds"   galvenais redaktors
 • ZP starpnozaru ekspertu bloka komisijas priekšsēdētājs  
 • LZP Ķīmijas nozares eksperts  
 • Kvalitātes testu fonda prezidents  
 • LZA Biblioteku padomes priekšsēdētājs, no 1998  
 • Latvijas Ķīmijas žurnāla redkolēģijas loceklis, no 1996  
 • Igaunijas Ķīmijas žurnāla “Proceedings of the Estonian Academy of Sciences” redk. loceklis , no 1998 
 • Žurnāla “Molecules” redkolēģijas loceklis, no 2003 
 • Latvijas Zinātnieku savienības padomes priekšsēdētājs
 • Latvijas Ķīmijas biedrības padomes loceklis
 • RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Padomnieku konventa loceklis, no 2000  
 • A/S “Olainfarm” padomes loceklis, no 2003  
 • A/S Latvijas Zoovetapgāde” padomes loceklis  
 • Amerikas Ķīmijas biedrības loceklis  
 • Latvijas Farmaceitiskās ķīmijas biedrības biedrs  
 • Atklātā sabiedriskā fonda Taiho Latvijas fonda Valdes priekšsēdētāja vietnieks 

Publikācijas:

Nozīmīgākās publikācijas:

 • I.Kalviņš. Mildronāta darbības mehānisms un pielietošanas perspektīvas, Rīga:Grindex, 2002, 36.lpp. (arī angļu un krievu valodās) 
 • M.Dambrova, E.Liepinsh, I.Kalvinsh. Mildronate: cardioprotective action through carnitine-lowering effect. - Trends Cardiovasc. Med., 2002, vol. 12, N 6, pp. 275-279.
 • Dambrova M., Kirjanova O , Baumane L., Liepinsh E., Zvejniece L., Muceniece R., Kalvinsh I., Wikberg J.E.S.. EPR Investigation of /in vivo/ Inhibitory Effect of Guanidine Compounds on Nitric Oxide Production in Rat Tissues. - Journal of Physiology and Pharmacology, 2003, vol 54, N 3, pp. 339-347.
 • Dambrova M., Liepinsh E., Kirjanova O., Gorshkova O., Kozlowski V., Chlopicki S., Uhlen S., Liepina I., Petrovska R., Kalvinsh I. Methyl-GBB but not GBB induces muscarinic receptor-dependent vasodilatation . - N-S Arch. Pharmacol., 2003, vol. 11, N10, pp.
 • Prusis P., Dambrova M., Andrianov V., Rozhkov E., Semenikhina V., Piskunova I., Ongwae E., Lunstedt T., Kalvinsh I., Wikberg J.E.S. Synthesis and Quantitative Structure-Activity Relationship of Hydrazones of N-Amino-N’-hydroxyguanidine as Electron Acceptors for Xantine Oxidase. -  J.Med.Chem.,   2004, vol. 47, pp.  3105-3110.
 • Katkevica D., Trapencieris P., Boman A., Kalvins I., Lundstedt T. The Nenitzescu reaction: an initial zcreening of experimental conditions for improvement of the yield of a model reaction. -  J.Chemometrics, 2004, vol. 18, pp.183-187.
 • Finn     P.W., Bandara M., Butcher Ch., Finn A., Hollinshead R., Khan N., Law N., Murthy S., Romero R., Watkins C., Andrianov V., Bokaldere R.M., Dikovska K., Gailite V., Loza E., Piskunova I., Starchenkov I., Vorona M., Kalvinsh I. Novel Sulfonamide Derivatives as Inhibitors of Histone Deacetylase. -  Helvetica Chimica Acta, 2005, vol. 88, pp.1630-1643. 
 • Sjakste N., Gutcaits A., Kalvinsh I. Mildronate: An Antiischemic Grug for Neurological Indications. -  CNS Drug Reviews, 2005, vol. 11, No. 2, pp.151-168. 
 • Sjakste N., Sjakste J., Boucher J.-L., Baumane L., Sjakste T., Dzintare M., Meirena D., Sharipova J., Kalvinsh I. Putative role of nitric oxide synthase isoforms in the changes of nitric oxide concentration in rat brain cortex and cerebellum following sevoflurane anaesthesia. -  European J.Pharmacol. 2005, No. 513, pp. 193-205.
 • Chipens G., Ievina N., Kalvinsh I. Exons and Introns of globin genes originated from repetitive nucleic acids. - Latvijas ķīmijas žurnāls, 2006, Nr 3, pp.256-262
 • Sjakste N., Kalvinsh I. Mildronate: an Antiischemic Drug with Multiple Indications. - Pharmacologyonline, 2006, 1: 1-18  .
 • Kalvinsh I., Gutcaits A., Bagdoniene L., Labeikyte D., Trapencieris P., Sjakste N.Hypothetical gamma-butyrobetaine esterase-dependent signal transduction system: possible link to mildronate. -  Medical Hypotheses and Research, 2006, vol.3, N 3, pp. 803-812. (also available online at www.journal-MHR.com.)
Kursi:
 • Medicīnas ķīmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Ķīmijas fakultāte, 1996-1997

Pētnieciskie projekti:

I.Kalviņš (projekta vadītājs) 

 • Projekts “Pētījums par Latvijas ķīmijas un farmācijas nozares turpmākās attīstības iespējām” (2006 - )
 • Valsts pētījumu programma “Jaunas zāles un biokorekcijas līdzekļi: konstruēšana, transportformas un darbības mehānisms” (2005 - )
 • PHARE projekts “Atbalsta tīkls MVU attīstībai augsto tehnoloģiju nozarēs” (2005-)
 • Stereoselektīva aril-, alkinil- un alkenil-cikloheksānamīnu sintēze un to izmantošana  Latvijas Zinātnes padome
  (2005 -)
 • Funkcionalizētu indolu sintēze jaunu  nesteroidālu pretiekaisuma līdzekļu radīšanai.  Latvijas Zinātnes padome
  (2005 - )
 • Zn saturošu deacetilējošu metālproteāžu dabīgo inhibitoru sintētiskie analogi Latvijas Zinātnes padome (2005 - )
 • Aril- un alkenil-cikloheksānamīni un to izmntošana neparastu aminoskābju iegūšanai  Latvijas Zinātnes padome
  (2004 -2006) 
 • Karbociklisko amīnu sintēze un izpēte. Latvijas Zinātnes padome (1997-2000)
 • Programmas «Organiskās ķīmijas moderno virzienu attīstīšana jaunu ārstniecības līdzekļu ražošanas nodrošināšanai Latvijā» apakšprogramma - «NO donori un induktori jaunu ārstniecības līdzekļu izstrādē» Latvijas Zinātnes padome (1997-2000) 
 • Oriģinālas darbības mehānisma pretvēža preparāta izstrāde onkoloģisko slimnieku ārstēšanai. Tirgus orientētie
  pētījumi, LR IZM grants (1995-1996)
 • Oriģināla pretvēža preparāta izstrāde argināzes inhibitoru rindā. Sadarbības līgums ar Japānas farmaceitisko firmu
  (1994-1996) 
 • Zāļu vielu analīzes metožu izstrāde. Līgums ar firmu Merz&Co, Vācija (1996-1999)

Vaļasprieks:

Mūzika

 Sk. : Brigita Zeltkalne "Lūgšana liktenim. Stāsts par akadēmiķi Ivaru Kalviņu", Rīga: Alvīne un Alberts, 2007., 207.lpp.

  I.Kalviņa patentu saraksts:

 

Fotoalbums