Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Uldis STIRNA


Uldis STIRNA
Profesors

Vadošais pētnieks, Polimēru laboratorijas vadītājs
LV Koksnes ķīmijas institūts

Dzērbenes iela 27
Rīga, LV-1006, Latvija

Tālr.:    +371 6755 2581
Fakss: +371 6755 0635
E pasts: stirna@edi.lv

Dzimis: 1936. gada 17. maijā, Saulkrastos
Intereses izgudrošanas jomā:

 • putupoliuretāni no atjaunojamām izejvielām;
 • putupoliuretāni kosmosa tehnoloģijām un tehnikai;
 • biodestruktīvi poliuretāni

 

Galvenais izgudrojums:

Putupoliuretānu ieguves paņēmieni:

 • U.Stirna, P.Tukums, V.Jakušins, u.c. PSRS autorapliecība Nr. 1041550, 1983.
 • U.Stirna, A.Alksnis, P.Tukums, u.c. PSRS autorapliecība Nr. 1159309, 1982.
 • U.Stirna, A.Alksnis, V.Karlivāns. PSRS autorapliecība Nr. 131236, 1978.

Celtniecībā:

 • siltumizolācijas materiāli

Kosmosa tehnoloģijas:

 • siltumizolācijas materiāli

Izgudrojuma galvenā ideja:

PSRS autorapliecība Nr. 1041550, 1983.

Cietie putupoliuretāni ir visefektīvākie no pašreiz pazīstamajiem siltumizolācijas materiāliem. Putupoliuretānu veidošanās ir ļoti ātrs process–sajaucot divas komponentes jau pēc dažām sekundēm rodas ciets putuplasts. Putuplastu ieguves viena no galvenēm komponentēm ir polioli, kurus galvenokārt ražo no naftas ķīmijas izejvielām, taču pasaules naftas resursi gandrīz pilnībā izsīks jau šajā gadsimtā un to cenas pakāpeniski kāpj. Alternatīva naftai kā ķīmiskās rūpniecības pamatam ir atjaunojamās izejvielas.
Pagājušā gadsimta 80-jos gados plašu pielietojumu visā bijušas Padomju Savienības dažādos tās reģionos ieguva materiāls ar nosaukumu Ripors 6T. Ripors 6T ir cietais putupoliuretāns, kura ieguvei saskaņā ar izgudrojumu izmantoja taleļļu - celulozes un papīra rūpniecības blakus produktu. Šis izgudrojums deva lielu ekonomisko efektivitāti dažādās tautsaimniecības nozarēs, jo poliolu sintēzei nepieciešamā taļļu eļļa ir lēts produkts. Apsekojot celtniecības objektus Latvijā, kur Ripors 6T ir uzklāts uz dažādu būvkonstrukciju elementiem, tika konstatēts, ka šis putuplasts labi spēj pretoties apkārtējās vides iedarbībai:
-  labi atgrūž ūdeni, un tāpēc tas saglabā labas siltumizolācijas spējas uz celtniecības konstrukcijām zem atklātas debess pat pēc 20 gadiem;
-  labi pretojas ultravioletā starojuma un gaisa skābekļa noārdošai darbībai.
Vēl tagad daudzi celtnieki gan Latvijā, gan Krievijā atceras šo lielisko siltumizolācijas materiālu.
 
Otrs virziens izgudrojumu jomā ir saistīts ar tādu putupoliuretānu izstrādni, kuri būtu noderīgi sašķidrināta ūdeņraža uzglabāšanai specialos tankos, vai nesējraķetēs, kuras izvada orbītā ap Zemi kosmosa kuģus vai satelītus. Šīs zinātniski tehniskās problēmas sarežģītā būtība slēpjas apstāklī, ka iepildot sašķidrinātu ūdeņradi specialos tankos kriogēnās izolācijas materiālā rodas lieli termiskie spriegumi, kuri var to sagraut. Komerciālie putupoliuretāni šiem mērķiem izrādījās nederīgi. Izgudrojums šajā gadījumā tapa izpildot prasības, kuras izvirzītas konstruktoru tehniskajā uzdevumā.. Kriogēnā izolācijas materiālu izstrādāšana nav iedomājama bez lieliskām zināšanām par polimēru materiālu īpašībām pie temperatūrām zemākām par –200 0C. Šādu materiālu izstrādāšana ir daudzu gadu pētījumu gala rezultāts. Šādi materiāli pirms tiem ieslēdz “zaļo gaismu” daudzas, jo daudzas reizes tiek testēti eksperimentālās tvertnēs, kurās modelē reālos ekspluatācijas apstākļus. Tādā veidā tapa kriogēnās izolācijas materiāls Ripors 2H, kuru izmantoja ar sašķidrinātu ūdeņradi pildītai nesējraķetei “Enerģija” daudzkārt izmantojamā kosmosa kuģa “Burāns” ievadīšanai orbītā ap Zemi 1988. gadā.
2007.gadā kopā ar firmu ASTRIUM GmbH (Vācija) tika izstrādāts putupoliuretānu klases jaunas paaudzes kriogenās izolācijas materiāls, kuru varētu izmantot rāķešu Ariane 5 modernizācijas programmā.
Poliolus putuplasta Ripors ieguvei pēc Latvijā radītās tehnoloģijas kopš 1983. g.ražoja Čeboksaru uzņēmums „Himprom” (Krievija).

Patentdokumentu izlase:

 • Kopā: 26 PSRS autorapliecības, 4 ārzemju un 3 Latvijas patenti.

Latvijas patenti:

 • U.Stirna, I.Sevastjanova, V.Jakušins, M.Misāne. Biodestruktīvu putupoliuretānu kompozīcija. LV 11550, 1996
 • U.Stirna, I.Sevastjanova, M.Misāne, A.Alksnis. Uzglabāšanā stabili poliolu maisījumi putupoliuretānu un putupoliizocianurātu ieguvei. LV 11551, 1996.
 • U.Stirna, M.Misāne, V.Zeltiņš. Kompozicijas un paņemieni poliuretāna un poliizocianurāta putuplastu ieguvei no augļu eļļu polioliem. LV 13692, 2008

 Ārzemju patenti:

 • I.Beverte, U.Cabulis, U.Stirna, J.Andersons. A method for manufacturing rigid low-density polyisocyanurate bio-based foams filled with carbon fibers. EP2881413 (A1), 2015
 • Stirna U., Misane M., Fridrihsone-Girone A., Cabulis U., Gaidukovs S., Tupureina V. Method  producing spray-applied polyurethane coatings on metal constructions. EP2865724 (A1),  2015
 • Cabulis U., Kirpluks M., Stirna U., Lazzeri A., Cinelli P., Lopez M.J., Suarez E.F.Moreno C.J. Vargas G.M.  Polyurethane rigid and flexible foams as composite obtained from wood origin raw materials and used as support for immobilization of microorganisms that produce ligninolytic enzymes.  EP2677030 (A1) 2013.
 • Krueger J., Mueller M., Yakushin  V.,Cabulis U., Stirna U.,  Polyuretane foam for thermal insulation at extremely low temperatures.  US2010256250 (A1) 2010 

Uldis STIRNA par izgudrošanu un tās nozīmi:

 • Nav grūti kļūt par izgudrotāju, sarežģīti ir radīt tehniski un ekonomiski izdevīgus izgudrojumus un pārliecināt ražotājus par to efektivitāti. Izgudrotājam jābūt apveltītam ar vēlēšanos sevi apliecināt. Nedrīkst kautrēties uzdot sev jautājumu: „Kāpēc gan ne es?”
 • Mācoties Saulkrastu vidusskolā mani aizrāva zinātniski fantastiskā literatūra. Kādā projektā bija aprakstīts, cik brīnumaina aina pavērtos, ja no putuplasta, kura porās būtu viegla gāze, piemēram, hēlijs, izgatavotu lielas gaisā peldošas salas. Pēc autora domām, tad virs lielpilsētām vairāku kilometru augstumā, kur ir tīrs gaiss, cilvēki varētu atpūsties. Putuplasta salas es neizgudroju, taču pabeidzu Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultāti un sāku strādāt Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūtā un mans zinātniskais darbs kopš 1964. gada ir saistīts ar jaunu putupoliuretānu izstrādāšanu un pētniecību.
 • Izgudrojuma tapšana nav tikai "prāta spēles". Izgudrojuma tapšana un realizācija vienmēr saistīta ar lieliem emocināliem pārdzīvojumiem un ne vienmēr šie pārdzīvojumi ir ar plus zīmi rakstām.
 • Ir nedaudz tādu izgudrojumu, kuri ir ģeniāli radot kaut ko pavisam jaunu. Parasti izgudrojumi saistās ar ilgu un mērķtiecīgu darbu, kurā izgudrojuma idejas realizācijā iesaistīts radošs kolektīvs. Varētu teikt, ka parasta izgudrojuma tapšanā izvēlētajā jomā nepieciešamas intelekts, labas zināšanas savā jomā un mērķtiecīgs darbs.
 • Izgudrojuma realizācija tās autoriem reti atnes “lielo” naudu. Man nav pazīstami Latvijas izgudrotāji, kuri pārdodot patentu būtu kļuvuši miljonāri un tomēr vienmēr atradīsies šie “dīvaiņi”, kuri centīsies kaut ko izgudrot.

Vispārzinātniskās intereses:

 • polimēru ķīmija un tehnoloģija
 • biodestruktīvu polimēru radīšana no augu izcelsmes izejvielām

Valodas

latviešu, krievu, vācu

Izglītība:

 • Rīgas Politehniskais institūts (Ķīmijas fakultāte), 1964
 • Dr. chem., LZA Koksnes ķīmijas institūts, 1970
 • Dr.habil.chem., LZA Koksnes ķīmijas institūts, 1989

Darba gaitas:

Koksnes ķīmijas institūts:

 • Inženieris (1961-1968), aspirants (1968-1970), vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1970-1989), Polimēru laboratorijas vadītājs, 1986 -

Apbalvojumi:

 • Latvijas PSR Ministru Padomes prēmija par „Hidroksilsaturošu taleļļas savienojumu un ripora tipa putupoliuretāna ražošanas teorijas, tehnoloģijas un iekārtu izstrādni, 1987
 • Tautu Draudzības ordenis (PSRS), 1990   

Publikācijas:

Kopā: vairāk par 150

Monogrāfija:

 • U.K.Stirna, U.K.Silis. Ripors-6T. Rīga, Zinātne, 1988,184.lpp. (krievu val.).

Raksti:

 • U.K.Stirna, P.I.Solodovņiks, V.A.Jakušins. Freona lietošana cieto putu poliuretānu ražošanā un ar to saistītās ekoloģiskās problēmas. - LZA Vēstīs, B, 1992,  5, lpp.61-67 (krievu val.).
 • U.K.Stirna, V.A.Jakušins, I.V.Sevastjanova. Freona saturošie putupoliuretāni un putupoliizocianurāti. - Koksnes ķīmija, 1994, 1, lpp. 53-61 (krievu val.).
 • U.Stirna, I.Sevastjanova, V.Jakušins, M.Misāne. Molecular packing of plasticized starch. - Latvijas ķīmijas žurnāls, 1997, Nr. 1, pp. 120-125.
 • U.Stirna. New biodegradable polymer materials from unmodified and modified starch. - Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, 1997, Vol. 51, Nr. 3-4, pp.179-182.
 • A.Alksnis, U.Stirna. Bioabbaubare PUR-Schaumstoffe. 27. Jahrestagung der GUS. „Umwelteinflüsse erfassen, simulieren, bewerten". 18.-20. März, 1998, Karlsruhe, S.13-20.
 • U.K.Stirna, V.A.Jakušins, A.F.Alksnis, I.V.Šics. Elastīgo un cieto sānu virkņu ietekme uz poliesteruretānu struktūru un īpašībām. – Augstmolekulārie savienojumi (Krievija), 1999, A, sēj. 41, Nr. 6, 1-6. lpp. (krievu val.)
 • V.A.Yakushin, N.P.Zhmud', U.K.Stirna. Physicomechanical charasteristics of spray-on rigid polyuretane foams at normal and low temperatures. - Mechanics of Composite Materials, 2002, vol.38, No 3, pp.417-426
 • U.Stirna, V.Jakushin, A.Dzene, I.Sevastyanova, V.Tupureina, M.Misane. Synthesis and properties of biodegradable poly(ester urethanes) from renewable raw materials. - Proceedings of Baltic Polymer Symposium, 2003, September 17-19, Jurmala, Latvia, pp.134-139
 • Lazdina B.O., Stirna U.K., Tupureina V.V., Sevastyanova I.V., Dzene A.V. Synthesis and biodegradation of poly(ester urethanes)  based on levoglukosan monoacetate. - Polymer Science, Ser.A, 2004, vol.46, Nr 4, pp.411-416.                   

Populārzinātniskie raksti:

 • U.Stirna, A.Alksnis. Putuplastu formēšana kosmosā. Zinātne un tehnika, 1981, Nr.7, 14.lpp.

Pētnieciskie projekti:

 • U.Stirna (projekta vadītājs). Jaunu katalītisku sistēmu izpēte ekoloģiski mazkaitīgu freonu nesaturošu putupoliuretānu ieguvei. Latvijas Zinātnes Padome, 1991-1996.
 • U.Stirna (projekta vadītājs). Cauruļvadu izolācija ar freonus nesaturošiem putupoliuretāniem. Latvijas Zinātnes Padome, 1991-1996.
 • U.Stirna (izpildītājs). Ķīmiski tehnoloģiskie pētījumi par priekšpolimēru sistēmām jaunu poliuretāna līmju un hermētiķu ieguvei. Latvijas Zinātnes Padome, 1997-2000.
 • U.Stirna (projekta vadītājs) Jaunu biodestruktīvu poliesteru un poliesteruretānu sintēze no atjaunojamām dabas izejvielām. Latvijas Zinātnes padome, 2001 - 2004
 • U.Stirna (projekta vadītājs) Poliuretāni ar kontrolējamu hidrofili/hidrofobu bilanci no atjaunojamām izejvielām. Latvijas Zinātnes padome, 2005 -
 • U.Stirna (projekta vadītājs) Pētījumi par poliuretānu, segmentētu poliester- un poliēteruretānu sintēzi ar jauniem ķēdes pagarinātājiem - 1,2-propāndiola atvasinājumiem. Latvijas Zinātnes padome, 2005 -

Vaļasprieks:

Ceļošana, spiningošana


Ģimene:
Sieva: Nellija Stirna, lektore Latvijas Sporta pedagogu akadēmijā; dēli: Ivars un Kaspars - studenti

Fotoalbums