Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Regīna ŽUKA


Regīna ŽUKA

Medicīnas ķīmijas departamenta direktore
Farmaceitiskā firma
Rimonyx Pharmaceuticals, Ltd.
Izraēla

Tel.  +972-8 938 9505
Fakss: +972-8 940 0917

E-pasts: reginazhuka@gmail.com

Dzimusi: 1936.gada 6.decembrī, Maskavā
Intereses izgudrošanas jomā:

 • Nukleozīdu analogu sintēze un bioloģiskā izpēte
 • Pretvēža, pretvīrusu un imunomodulējošo zāļu radīšana
 • Kvantitatīvās sakarības starp fizikāli-ķīmiskām īpašībām un bioloģisko aktivitāti nukleozīdu analogu rindā
 • Zāļu darbības mehānismu izpēte kopā ar bioķīmiķiem un ķīmioterapeitiem, zāļu formu izstrādāšana.

Galvenais izgudrojums:

 • Ftorafūrs. Līdzautori : M.Līdaka, S.Hillers.

   PSRS autorapliecība B2218 (1967),
   PSRS autorapliecība Nr.272307 (1970)

 • Furavirs. Līdzautori : M.Līdaka, M.Madre u.c.

   PSRS autorapliecība Nr. 1638999 (1991)

 • Aciklovirs. Līdzautori : M.Līdaka, M.Madre.

   PSRS autorapliecība Nr. 1536769 (1989)

Izgudrojuma būtība:

Ftorafūrs ir pretvēža preparāts, kurš ir stabils pret nukleozīdfosforilāžu iedarbību, kas nodrošina tā ilgstošu atrašanos organismā, tādēļ tas ir iedarbīgāks par pazīstamo preparātu 5-fluoruracilu. Ftorafūrs labi uzsūcas no kunģa-zarnu trakta, tāpēc to var lietot kapsulu veidā ambulatoriem slimniekiem, ne tikai injekciju veidā stacionāriem slimniekiem.Tas ir arī mazāk toksisks kā 5-fluoruracils, tādēļ tiek plaši lietots tādu izplatītu vēža formu kā kuņģa-zarnu trakta un krūts vēža ārstēšanai.

Patentdokumentu izlase:

Ftorafūrs

Līdzautori: S.Hillers, M.Līdaks, A.Zidermane

  Francijas patents 7448M
  Francijas patents 1574684
  Šveices patents 493557
  Beļģijas patents 708903
  Anglijas patents 1168391
  ASV patents 3635946
  Japānas patents 812743
  Japānas patents 883610
  Vācijas patents 1695297

Furavīrs

Līdzautori: M.Līdaks, M.Madre, V.Votjakovs u.c.

  ASV patents 4916225

Latvijas patenti:

 • R.Žuka, M.Līdaka, M.Madre u.c. 9-aizvietotie guanīni ar pretvīrusu aktivitāti. LV 5705(1995), Int.Cl5 CO7D473/1
 • R.Žuka, M.Līdaka, B.Moldavers, A,Rusaks u.c. Ārstniecības līdzeklis herpes vīrusa izraisīto acs infekciju ārstēšanai satur acikloguanizīnu. LV 10838 B (1996), Int.Cl.6A61K31/41

Regīna ŽUKA par izgudrošanu un tās nozīmi:

Jaunu vērtīgu vielu izgudrošana, patentēšana un izstrādāšana sadarbībā ar ķīmiskām firmām – tikai tas var radīt drošu pamatu ķīmijas attīstībai Latvijā.

Meklējot jaunus ārstniecības preparātus mērķtiecīgi iziet no hipotēzes, kas var izkristalizēties, pētot savienojumu metabolismu, bioķīmiskās darbības mehānismus vai arī sakarības starp vielu struktūru un aktivitāti. Lai arī vēlāk hipotēze var neattaisnoties, šī pieeja ir racionālāka par plašu daudzu savienojumu bioloģisko pārbaudi.

Valodas

Krievu, latviešu, angļu, vācu

Izglītība:

 • Rīgas Tehniskā universitāte (Ķīmijas fakultāte), 1959
 • Dr.chem. organiskajā ķīmijā, LZA Organiskās Sintēzes institūts, 1969.,
 • Dr.habil.chem.,LZA Organiskās Sintēzes institūts, 1977
 • Profesore, 1994

Darba gaitas:

 • Zinātniskā līdzstrādniece LZA Organiskās sintēzes institūta heterociklisko savienojumu laboratorijā, 1965 – 1969
 • Vecākā zinātniskā līdzstrādniece nukleīnskābju komponentu ķīmijas laboratorijā, 1969 – 1994
 • Medicīnas ķīmijas profesore, LZA Organiskās sintēzes institūta vadošā   pētniece, 1994 – 1998
 • Nukleīnskābju komponentu ķīmijas grupas vadītāja, 1998 – 1999

Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekle (2000)
 • Organiskās sintēzes institūta piemiņas medaļa (1982)
 • Akadēmiķa S.Hillera piemiņas medaļa (1990)
 • Tsurumi Universitātes (Japāna) piemiņas medaļa un diploms (1994)
 • Grindeļa medaļa (1996)
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa (2014) - par būtisku ieguldījumu pretvēža preparāta ftorafūra radīšanā.

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Latvijas Medicīnas Asociācijas prezidente, no1992
 • Eiropas Medicīnas Ķīmijas Federācijas valdes locekle, no 1992
 • Ķīnas Farmaceitiskā Žurnāla (Taivāna) redkolēģijas locekle, no 1995

Publikācijas:

Lekcijas:

 • Plenārlekcija 9.Starptautiskajā Apaļā galda konferencē „Nukleozīdi, nukleotīdi un to bioloģiskā pielietošana”, Upsala, Zviedrija, 1990
 • Plenārlekcija 11. Starptautiskajā Medicīnas ķīmijas simpozijā, Jeruzaleme, Izraēla, 1990
 • Plenārlekcija 21.Nukleīnskābju ķīmijas simpozijā, Matsumjama, Jāpāna, 1994

Svarīgākās publikācijas:

 • M.Madre, R.Žuka, M.Līdaka. Aciklovīrs - jauns preparāts ar pretvīrusu aktivitāti. Nucleosides & Nucleotides, 10, 279 – 282 (1991).
 • M.Madre, R.Žuka, M.Līdaka. Purīna nukleozīdu analogi.6. Acikloguanozīna un tā atvasinājumu hlorēšana ar tionilhlorīdu. Heterociklu ķīmijas žurnāls, Nr.5, 671 – 673 lpp., (1992).
 • M.Madre, L.Geita, R.Žuka, G.J.Koomens. Purīna nukleozīdu analogi.7.Adenīna, hipoksantīna un guanīna 9-[2-(alkiltio)etoksimetil]atvasinājumi. Chinese Pharmaceutical Journal, 47 (5), pp. 469 – 481, (1995).

Projekti:

 • R.Žuka (projekta vadītāja). Pretvīrusu preparātu acikloguanozīna, furavīra un to ārstniecisko formu izstrādāšana (1994 – 1996)
 • R.Žuka (projekta vadītāja). Specifisku supramolekulāru receptoru radīšana uz garas alkilvirknes saturošu nukleobāžu pamata. (1997 – 2000)
 • R.Žuka (izpildītāja) Sirds asinsvadu un pretvēža preparātu tehnoloģijas izstrādāšana (1997 – 2000) Projekta vadītāja V.Slavinska
 • Vadītāja apakšprogrammai „AGT -proteīna inhibitora sintēze uz O6 -benzilguanīna bāzes.” Programmas vadītājs E.Lukevics
 • Vadītāja Žuka (OSI), A.Sočņevs (LMA),Latvijas Taiho fonda grantam „Jaunu aktīvu un selektīvu imunomodulatoru radīšana ar T-šūnu proliferāciju saistītu slimību ārstēšanai.

Vaļasprieks:

Mazbērni. Kontaktēšanās ar kultūras cilvēkiem.

Dēls Iļja Žuks, biotehnoloģijas inženieris, beidzis Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas fakultāti.

Fotoalbums