Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Vilnis EGLĀJS


Vilnis EGLĀJS

Viļņa Eglāja devums zinātnē līdz šim vēl nav pienācīgi novērtēts. Viņš ar savām idejām vienmēr gāja pa priekšu, it kā apsteidza laiku. Viņš bija neparasta personība, daudzi viņu nesaprata” (LZA akadēmiķis Rolands Rikards).

Izgudrotāja  Alda Eglāja brālis.

Dzimis: 1938. gada 19. maijā  Rīgā
Miris:    1993. gada 3. oktobrī (gājis bojā nelaimes gadījumā uz autoceļa).
Intereses izgudrošanas jomā:

  • daudzkorpusu jahtu izpēte, projektēšana un būve  
  • eksperimentu plānošanas metodes, sistēmu optimizācija

 

 

Galvenais izgudrojums:

 Izgudrojumu izmantošana Izstrādātās teorijas un izgudrojumi deva Latvijai iespēju 1982. gadā pārsniegt jahtu pasaules ātruma rekordu un pirmajai PSRS gados piedalīties lielākajās jahtu izstādēs un uzsākt jahtu eksportu. Ierīce buru automātiskai atbrīvošanai ir pasargājusi visus Latvijā būvētos jūras katamarānus no apgāšanās. Ierīces modifikācija tagad izstrādāta arī trimarāniem. (fails: catri_vesture_pedejais.doc; un arī http://www.ldja.lv/vesture.html )

 Sk.arī:   .: http://www.ahoy-boats.info/, http://www.catri.se/,  www.catrigroup.com

  

Patentdokumentu izlase:

Kopa:   4 PSRS autorapliecības, 9 ārvalstu patenti  

  • A.Eglājs, V.Eglājs. Ierīce automātiskai buru atbrīvošanai. (Sail Releasing Arrangement of a Sailing Vessel),  PSRS a/a  Nr.623781, 1978.    
  • A.Eglājs, V.Eglājs.  Buru kuģa stūre  (Steering Arrangement of a Sailing Vessel,) PSRS a/a Nr.1137016,  1981.
Patentēts: Anglijā (GB2152460); Francijā (FR2553373); Zviedrijā  (SE8501023, SE444926); Itālijā ( IT1169603); Somijā (FI850974); Dānijā (DK131085); Kanādā (CA1214360);   WO8500574  
  • A.Eglājs, V.Eglājs. Proa tipa daudzkorpusu jahta.  (Proa Type Multihull),  PSRS  a/a Nr.1004197, 1981.
  • A.Eglājs, V.Eglājs. Zemūdens spārnu vadības ierīce  (Steering Arrangement of a Hydrofoil), PSRS a/a Nr.1043960,1982  

Izglītība:

  • Rīgas Tehniskā universitāte (Mehānikas fakultāte, specialitāte - inženieris), 1961
  • Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts, 1973
  • Dr.sc.ing., 1992
  • PSRS Sporta Meistars, 1965

Darba gaitas:

Strādājis vienā darbavietā – Rīgas Tehniskajā universitātē  par asistentu, vecāko pasniedzēju, zinātnisko līdzstrādnieku un docentu (1961-1990, 1993). Viņa pētījumu virzieni bija saistīti ar mašīnu un mehānismu dinamiku, kā arī optimizācijas teoriju, darbā plaši pielietojot datortehniku. Izstrādājis principāli jaunu, oriģinālu optimālās projektēšanas metodi (1976), kas balstās uz eksperimenta plānošanas teoriju un vēlāk ieguva nosaukumu – Latīņu hiberkubu plāni.  V.Eglājs bija pasaulē pirmais, kas ieteica šos plānus kopā ar aproksimācijām izmantot optimizācijā. Tā plaši tiek izmantota pasaulē (ASV, Vācijā).  

 

 

 

Apbalvojumi:

Ievēlēts par AP deputātu (1990), bijis viens no Latvijas Neatkarības deklarācijas darba grupas locekļiem (1990), darbojies Likumdošanas jautājumu komisijā (1990-1993). Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.

 

Vaļasprieks:

Burāšana un jahtu būve, kurā pielietoja izstrādātās teorijas jahtu parametru un sistēmu optimizācijā un veica izgudrojumus.

Fotoalbums