Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Aina MUCENIECE


Aina MUCENIECE
Dr.habil.med.
Valsts emeritētā zinātniece
 
Dzimusi: 1924. gada 23. martā Katlakalna pagasta Stinkuļu mājās, Latvijā
Mirusi: 2010.gada 14.februārī Jelgavā, Latvijā
Pagājušā gs. 50. gados sākās jauns virziens virusoloģijā un onkoloģijā – audzēju viroterapija un tās izpēte, kuram tās pamatlicēja Aina Muceniece veltīja sava mūža 42 gadus. Šo pētījumu rezultātā A.Muceniece izstrādāja oriģinālus pretvēža preparātus – Rigvir un Larifāns, kas izmantojami vēža imūnterapijā un sekundāra imūndeficīta ārstēšanā. Pēc vairāku gadu neatlaidīgām pūlēm, nesaņemot nekādu valsts atbalstu, preparāti  beidzot parādījās mūsu aptieku plauktos. Republikas Onkoloģiskā dispansera poliklīnikā (1977– 1981) un Paula Stradiņa Republikas klīniskās slimnīcas poliklīnikā (1981–2003) A.Muceniece pieņēma slimniekus, kuriem izvērtēja imunitāti un konsultēja par vēža viroterapijas un imunoterapijas iespējām. Būdama apbrīnojami labestīga un iejūtīga, viņa ārstēja ne tikai ar zālēm, bet arī ar vārdu. Ar savu attieksmi viņa spēja atgriezt pacientos ticību uz atveseļošanos, kam ir ļoti liela nozīme slimības pārvarēšanā. Līdz pat mūža pēdējām dienām Aina Muceniece nemitējās atgādināt kolēģiem – ārstiem, ka nedrīkst ignorēt imunitātes lomu un iespējas veselības saglabāšanā un atjaunošanā vispār un onkopatoloģijā it sevišķi.Intereses izgudrošanas jomā:

 • Izprast imunitāti un tās izpausmes vēža slimībās
 • Iegūt nekaitīgu vīrusu dabas preparātu ar onkotropām un onkolītiskām un vienlaicīgi imūnmodulējošām īpašībām
 • Izprast vīrusu imūnpreparātu darbības mehānismu onkoloģisko slimību kompleksā terapijā

Galvenais izgudrojums:

Imūnstimulators ar pretaudzēja aktivitāti un tā iegūšanas paņēmiens.  LR Patents Nr. 12861. Publicēts 20.10.2002
Immunostimulator having antineoplastic action and method for producting said immunostimulator. WO03105875, 2003
Izgudrojuma galvenā ideja:
Izmantojot zarnu vīrusu 60 tipu selekcijas un adaptācijas metodes, iegūts dzīvs zarnu vīrusu ECHO – 7 tips no Rīgas vesela maza bērna zarnu trakta, nosaukts Rigvir (Rīgas vīruss). Pierādīts Rigvir ārstnieciskais efekts onkoloģijā, kas saistīts ar Rigvir onkotropām un onkolītiskām īpašībām, kam seko vēža šūnas virsmas, citoplazmas un kodola izmaiņas. Tās izraisa imūnšūnu mobilizāciju vēža perēklī un limfmezglu aktivāciju. Vēža šūnu bojāeja notiek ar apoptozes (šūnu dabīgās nāves) mehānismu.
Realizācija:
Biedrība “Latima” vēža imūnterapijas izstrādei. Reģistrēta 24.05.2005.

Aina MUCENIECE par izgudrošanu un tās nozīmi:

 Ar vīrusa palīdzību ārstēt vēzi – tā ir fantastiska doma, kas parādījās pagājušā gadsimta sākumā. Man izdevās atrast zarnu grupas vīrusu, kas nav cilvēkam bīstams. Atšķirībā no ķīmijterapijas un staru terapijas šis preparāts neatstāj smagas sekas uz pacientu orgāniem. Par to liecina arī pacientu ilgais mūžs pēc Rigvir pielietošanas. Līdzīgi maniem atklājumiem sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados, kas aprakstīti manā monogrāfijā “Vīrusu onkotropisms un vēža viroterapijas problēma” (kr.val., izdevniecība “Zinātne”, 1972, 443 lpp.), pasaulē sāka runāt deviņdesmito gadu sākumā. Lasot gan Amerikas, Austrālijas, Vācijas, Japānas zinātnieku izdarītos secinājumus, es it kā ar pirkstu braucu pa savu grāmatu, jo minēto valstu zinātnieki apstiprina visus manus rezultātus un izteiktās atziņas.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Vīrusu onkotropisma un ļaundabīgo audzēju viroterapijas problēmas
 • Ļaundabīgās augšanas slimību izraisītās imunitātes izmaiņas
 • Vēža izcelsmes un ārstniecības problēmas

Valodas

Latviešu, krievu, angļu, vācu

Izglītība:

 • Viļa Olava komercskola Rīgā, 1941
 • LVU Medicīnas fakultāte, 1948
 • Medicīnas zinātņu kandidāta grāds, 1954
 • Medicīnas zinātņu doktora grāds, 1974
 • Habilitētā medicīnas doktora grāds (Dr.habil.med.), 1992

Darba gaitas:

 • Medicīnas māsa 2.Pasaules karā
 • LZA Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūts (1946 – 1993):
 • Vecākā laborante, 1946-1948
 • Zinātniskā sekretāre un institūta zinātniskās padomes sekretāre, 1948 – 1959
 • Vecākā zinātniskā līdzstrādniece, 1959 – 1965
 • Vēža viroterapijas laboratorijas vadītāja, 1965 – 1989
 • Zinātniskā konsultante imunoloģijas problēmās, 1990 – 1992
 • Zinātniskā konsultante imunoloģijas problēmās Republikas Onkoloģiskā dispansera poliklīnikā, 1977 - 1981
 • Zinātniskā konsultante imunoloģijas problēmās Paula Stradiņa Republikas klīniskās slimnīcas poliklīnikā, 1981 - 2003

Apbalvojumi:

 • LZA goda locekle, 1992
 • Valsts emeritētā zinātniece, 1996
 • Latvijas onkologu asociācijas goda locekle, 2002
 • LR Atzinības krusts par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā, 2005 

Publikācijas:

 Kopā 190 publikācijas, 3 monogrāfijas.
 
Zinātniskās monogrāfijas un izdotie rakstu krājumi :
 • A.Muceniece, N.Pakalniņš. Вирусные нейроинфекции Коксаки и ЕСНО. 1964, Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība,129 lpp.
 • A.Muceniece. Онкотропизм вирусов и проблема виротерапии злокачественных опухолей. 1972, Rīga: izdevniecība Zinātne, 443 lpp.
 • A.Muceniece, A.Ferdats. Virusoloģija (Rokas grāmata). 1985, Rīga: izdevniecība Zvaigzne, 200 lpp.
 • A.Muceniece, R.Brūvere, D.Venskus, G.Feldmane. Metodiskās norādes biopreparātu Rigvir, Larifāns lietošanai onkoloģijā un sekundāro imūndeficītu profilaksei. 2006, Jelgava: Ainas Mucenieces biedrība vēža imūnterapijas izstrādei,  lpp.
 • Tulkota zinātniska grāmata: I.P. Pavlovs. Darbu izlase. Latvijas valsts izdevniecība. Rīga, 1952., 440 lpp.
 • Vīrusu onkotropisms. Rīga: Zinātne, 1969, 219 lpp. (krievu val.).
 • Vīrusi vēža terapijā. Eksperimentāli pētījumi. Rīga: Zinātne, 1978, 204 lpp. (krievu val.).
 • Vīrusu onkotropisma imunoloģiskie aspekti. Rīga: Zinātne, 1979, 120.lpp (krievu val.).
 • Audzēju heterogenizācija. Rīga: Zinātne, 1980, 159 lpp. (krievu val.).
 • Audzēju imunoloģija. Rīga: Zinātne, 1982, 207 lpp. (krievu val.).
 • Audzēju imūnterapijas nespecifiskie stimulatori. Rīga: Zinātne, 1985, 223 lpp. (krievu val.).
 • Pretvēža imunitātes modulācija pēcoperācijas periodā. Rīga: Zinātne, 1988, 142 lpp. (krievu val.).

Vaļasprieks:

  Mežs, jūra, darbi dārzā, arī rokdarbi un svētku reizēs latviešu tautasdziesmas. Patīk lasīt filozofisku noskaņu grāmatas par dzīvības izcelsmi, par cilvēces attīstību, spēju uzkāpt uz Mēness un nespēju organizēt dzīvi uz mūsu planētas bez vardarbības.

Vairāk par A.Mucenieci sk.:  B.Zeltkalne. Vīrusu pavelniece Aina Muceniece, Rīga, 2006, 168 lpp.
un http://www.rigvir.lv .

 Zinātne

Mēs saknēs turamies,
No saknēm augam.
Mēs degam, liesmojam.
Mēs - zinātkāro cilts.
Mēs jaunus liesmu asnus dedzam.
Mēs tālāk redzam.
Mēs - zinātkāro cilts.

Zinātne, zinātne vienojies,
Cilvēci sargāt, apsolies.

Mēs rokās turam domu spēku
Un domu spēks – mūs’ ierocis.
Lai spēks šis gaismā pārstaro
Un cilvēkcilti apgaismo.
Lai sirdsapziņu modina
No ļaunuma, kas pasargā.

Zinātne, zinātne vienojies,
Cilvēci sargāt, apsolies.

Mēs saknēs turamies.
No saknēm augam.
Mēs degam, liesmojam.
Mēs - zinātkāro cilts.
Mēs dzīvīb’s vārdā savas domas raisām.
Mēs dzīvībai un dzīvai domai kalpojam.

Zinātne, zinātne vienojies,
Cilvēci sargāt, apsolies.


A.Muceniece
Kleistos 16.11.1988.

Fotoalbums