Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Leonīds RIBICKIS


Leonīds RIBICKIS
Profesors Dr. habil.sc.ing. 
Rektors, Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu ielā 1
Rīga, LV 1050
Latvija
                                                 
Tālr.:     + 371 6708 9300
Fakss:  + 371 6782 0094
 
Dzimis: 1947.g. 24.augustā, Cēsu raj. Lielstraupes pag., LatvijāIntereses izgudrošanas jomā:

 • Maiņstrāvas regulējamas piedziņas sistēmas 
 • Elektromehāniskie pārveidotāji, maiņstrāvas  speciālās elektriskās mašīnas  un to konstrukcijas
 • Elektroenerģijas pusvadītāju pārveidotāji un to vadības metodes
 • Energoelektronikas iekārtas un to vadības sistēmas  
 • Elektroniskās iekārtas
 • Pjezoelektriskie pārveidotāji
 • Dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas sistēmas
 • Mākslīgie asinsvadi

Galvenais izgudrojums:

 • Spēka elektroniskās pārveidotāju vadības sistēmas elementi:

Vadības sistēmu kvalitātes uzlabošanai pusvadītāju pārveidotājos ir izstrādātas analogās un diskrētās shēmas.
Izveidotas filtru shēmas ar paaugstinātu lietderības koeficientu un ātrdarbību. Izstrādātas zāģveida impulsu
ģeneratora shēmas ar paaugstinātu linearitāti un precīzu sinhronizāciju, impulsu ģeneratoru shēmas
ar paaugstinātu drošības impulsu formēšanai.

 • Speciālas elektriskās mašīnas un elektromehāniskie pārveidotāji:

Izstrādāta virkne elektromašīnu devēju dzinēju ātruma, paātrinājuma un slodzes momenta
mērīšanai. Izveidoto konstrukciju pamatā ir bezkontaktu sinhronāinduktora
tipa mikromašīna. Mērījumu kvalitāte tiek uzlabota īpaši izdalot un mērot augstākās  
pāra harmonikās. Realizēta ideja par darba mašīnas apvienošanu ar ātruma devēju vienā
korpusā, neizmantojot dzinēja vārpstu. Ir radītas vairākas jaunas lēngaitas induktor-
mašīnu konstrukcijas ar samazinātu svaru, kā arī speciāli ģeneratori vēja enerģētiskām iekārtām.   

Patentdokumentu izlase:

Patentdokumentu izlase
Kopa: 44 PSRS autorapliecības, 5 ārzemju (ASV) un 21 Latvijas patenti.
 
PSRS autorapliecības:
530433 (1976);    597069 (1978);   601804 (1978);   671016 (1979);   705656 (1979);
718876 (1980);    748807 (1980);   752755 (1980);   765990 (1980);   785956 (1981);
 847491 (1981);    888317 (1981);   970653 (1982);    980185 (1982); 1040597 (1983);
1092689 (1984); 1094140 (1984); 1104634 (1984); 1108599 (1984); 1112514 (1984);
1112515 (1984); 1131012 (1984); 1177892 (1985); 1192084 (1985); 1226030 (1986);
1226611 (1986); 1243066 (1986); 1252904 (1986); 1272465 (1986); 1272465 (1986);
1272466 (1986);  1352608 (1987); 1356173 (1987); 1379641 (1988); 1390789 (1989);
1582288 (1990); 1592640 (1990); 1617547 (1990); 1673980 (1991); 1721734 (1990); 
1721778 (1990);  1721759 (1990); 1753549 (1990); 1758784 (1991); 
 
 
Ārzemju (ASV) patenti:
 • V.Kanceviča, Ē.Masteiko, L.Ribickis. Arterial prosthesis (Artēriju protēze):
                                             US2004260392 (2004);    US6709467 (2004).
 • V.Kanceviča, Ē.Masteiko, L.Ribickis. Vascular prosthesis: US2004221623 (2004).  
 • A.Levčenkovs, M.Gorobecs, P.Balckars, L.Ribickis, I.Korago, A.Bobesko, J.Greivulis.  Controlling device of railway track sections. WO2011115466 (A2) 2011-09-22; WO2011115466 (A3) 2011-12-01
 • P.Apse-Apsītis, L.Ribickis. Robotic snake-like movement device. WO2012059791 (A1)2012-05-10

Latvijas patenti:  

 1.  V. Pugačevs, S.Petrovs, J.Greivulis, L.Ribickis. Vientipa polu elektriskā induktorā mašīna. LV5001, 1993.
 2.  L.Ribickis, S.Petrovs, J.Greivulis. Trīsfāzu asinhrona dzinēja enerģētisko parametru noteikšanas paņēmiens.  LV10985,1996
 3.  V.Kanceviča, Ē.Masteiko, L.Ribickis. Artēriju protēze. LV 12702, 2001
 4. N.Levins, V.Pugačevs, L.Ribickis. – Vējģenerātora elektroiekārta.  LV 13506, 2007
 5.  J.Greivulis, L.Ribickis, O.Krievs. Divtaktu līdzstrāva-līdzstrāva tipa enerģijas pārveidotājs. LV 13581, 2007
 6.  A.Purviņš, J.Greivulis, I.Steiks, O.Krievs, L.Ribickis. Barošanas avots ar ūdeņraža degvielas elementu. LV 14774, 2008
 7. E.Kamoliņš, L.Ribickis, N.Levins, V.Pugačevs. Relaktances ģenerators ar papildus magnetizēšanu. LV13786, 2008
 8.  V.Kanceviča, L.Ribickis. Modificēts trūču ielāps. LV13611, 2008
 9.  A.Purviņš, J.Greivulis, I.Steiks, O.Krievs, L.Ribickis. Barošanas avots ar ūdeņraža degvielas elementu. LV 13774, 2008
 10. V.Kanceviča, L.Ribickis. Modificētas struktūras asinsvadu protēze. LV13792, 2009
 11. A.Purviņš, J.Greivulis, I.Steiks, O.Krievs, L.Ribickis. System of hydrogen fuel cells provided with double layer capacitator and charging battery. LV 13803, 2008
 12. A.Purviņš, J.Greivulis, I.Steiks, O.Krievs, L.Ribickis. DC-DC power converter with hydrogen fuel. LV 13804, 2008
 13. V.Kanceviča, L.Ribickis, Ē.Masteiko, L.Eliņa. Aortas implanta veidošanas metode. LV13861, 2009
 14. G.Diļevs, N.Levins, V.Pugačevs, L.Ribickis. Divpusējās barošanas asinhronais ģenerators. LV13925, 2009
 15. M.Gorobecs, J.Greivulis, A.Levčenkovs, P.Balckars, L.Ribickis. Train emergency braking device. LV13978 (B),  2009
 16. A.Purvins, I.Steiks, O.Krievs, L.Ribickis Multilevel DC/AC porer inverter with hydrogen fuel cell. LV13948 (B), 2009
 17. A.Purvins, O.Krievs, L.Ribickis, J.Klepers.   DC electric motor drive provided with hydrogen fuel cell. LV13811 (B), 2009
 18. N.Ļevins, V.Pugačevs, L.Ribickis, E.Kamoliņš. - Induktorģenerators. LV14023, 2010.
 19. A.Urbahs, L.Ribickis, R.Scavinskis. Wind-powered engine. LV14060 (B), 2010
 20. A.Levčenkovs, M.Gorobecs, J.Greivulis, I,Uteševs, P.Balckars, L.Ribickis, I.Korago, V.Stupins, S.Holodovs. Device for control of train’s braking way. LV14187 (B), 2010
 21. V.Kanceviča, L.Ribickis, A.Lukjančikovs. Method of  producing of three dimensional aorthic implant. LV 14192 (B), 2011. 

Leonīds RIBICKIS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Manuprāt, izgudrojumi rodas neatlaidīga pētnieciskā darba rezultātā, risinot iekārtu un tehnoloģisko procesu
kvalitatīvas paaugstināšanas problēmas. Jaunrade ir dabīgs process, ja veiksmīgi tiek apvienota jaunākās
zinātniskās un tehnoloģiskās informācijas plūsma ar modernākām pētīšanas un mērīšanas iekārtu pie
optimāla finanšu nodrošinājuma.

Izgudrojumu nozīmi nevar pārvērtēt, jo katrs jauns risinājums papildina iepriekš sasniegto zināšanu bāzi,
neskatoties uz tūlītējas pielietošanas iespējamības variantiem. Daudzi izgudrojumi reālu ieviešanu sagaida
pēc vairākiem gadu desmitiem. 

Vispārzinātniskās intereses:

 • Elektromehāniskie pārveidotāji, maiņstrāvas un speciālās elektriskas mašīnas;
 •  Elektroenerģijas pusvadītāju pārveidotāji, energoelektronikas iekārtas un to vadības sistēmas,
  ieskaitot ekspertu sistēmas un mākslīgo intelektu; 
 • Tehnoloģisko procesu un kustības vadība
 • Inovācijas un zinātnes procesu vadība
 • Elektrotehnikas vēsture

Valodas

latviešu, krievu, angļu, vācu

Izglītība:

 • Rīgas Tehniskā universitāte (Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte), 1970
 • Dr.sc.ing., Baltkrievijas Politehniskais institūts, 1980
 • Dr.habil.sc.ing., Rīgas Tehniskā universitāte, 1994

Darba gaitas:

 • Inženieris, zin. līdzstrādnieks, vecākais zin. līdzstrādnieks, laboratorijas vadītājs,
  Vissavienības Vagonbūves Zinātniski- pētnieciskā institūta Rīgas filiāle, 1970-1975
 • Aspirants, Rīgas Tehniskā universitāte, 1975-1978
 • Vecākais pasniedzējs (1979-1983), docents (1983-1994), profesors (1994 - ),
  Elektromehatronikas zinātniskās pētniecības laboratorijas  vadītājs (1987 - ),
  Industriālās elektronikas un elektrotehniskas institūta direktors (1999 - ),
   Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras vadītājs (2001 - ),
  Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte 
 •  Zinātņu prorektors, Rīgas Tehniskā universitāte, 2000 - 2011
 • Rektors, Rīgas Tehniskā universitāte, 2011 -
 • Direktors, Latvijas- Vācijas kopuzņēmuma Uzņēmējdarbības vadības un konsultāciju
  firma SIA AB&RTU, 1992 – 1999
 • Direktors, Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts, 1999 –
 • Direktors (1996-2000), Valdes priekšsēdētājs (2000-2007), Latvijas Tehnoloģiskais parks

Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, 2007
 • Godalga “PSRS Izgudrotājs”, 1986
 • Bronzas medaļa, PSRS Tautsaimniecības sasniegumu izstādē, Maskava, PSRS, 1979
 • Sudraba medaļas, Vissavienības industrijas izstādē Kijevā (1985, Ukrainā) un
  Starptautiskā Jauno tehnoloģiju izstādē Varnā (1986, Bulgārijā)
 • Apvienotās Karalistes prēmija “UK Royal Award” par pētījumiem ūdensapgādes tehnoloģisko procesu
  automatizācijā, 1993
 • Latvijas Zinātņu akadēmija un VAS Latvenergo A.Vītola balva par darbu kopu „Zinātniskā pētniecība
  energoelektronikā un elektropiedziņā Latvijā, 2006

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Loceklis, Latvijas Zinātnes padome
 • Latvijas Intelektuālā īpašuma un inovāciju akadēmijas viceprezidents, 2000-2003
 • Loceklis, LR Ekonomikas Ministrijas Tautsaimniecības padome, 2004 -
 • Nacionālās inovāciju koncepcijas projekta izstrādes darba grupa, LR MK, 2000
 • Valdes loceklis, Pasaules Enerģētikas Padomes Latvijas Nacionālā komiteja
 • Biedrs, Vispasaules Elektroinženieru asociācija IEEE
 • Biedrs, Asamblejas un valdes loceklis, Eiropas Energoelektronikas un piedziņas asociācija EPE
 • Valdes loceklis, Eiropas Energoelektronikas un kustības vadības biedrība PEMC
 • Biedrs, Latvijas Enerģētiķu biedrība; Latvijas Elektroinženieru biedrība
 • Darba grupas loceklis, Latvijas-Itālijas starpvalstu sadarbības līguma realizācijā, 1998 –
 • LR delegāts un eksperts ES 7. Ietvara Pētniecības un attīstības programmā „Energy”
 • LR delegāts un eksperts ES 6. Ietvara Pētniecības un attīstības programmā
  “Sustainable Development, Global Change and Ecosystems”
 • LR delegāts ES 5. Ietvara Pētniecības un attīstības programmā “Energy” un “TREN” komisijās
LEKCIJU KURSI:
Rīgas Tehniskā universitāte:
·        Elektriskā piedziņa
·        Elektroniskās iekārts
·        Energoelektronika
·        Inovāciju stratēģijas vadība

Publikācijas:

Kopā vairāk nekā 240 zinātniski darbi, t.sk. 7 monogrāfijas.
Monogrāfijas:
 • Я.Грейвулис, Л.Рыбицкий. Тиристорный асинхронный электропривод для центробежных насосов.
  Рига: Звайгзне, 1983, 206 с.
 • Ribickis L. Induction Machine Balancing by Unsymmetrical Voltage Control. Madison: University of Wisconsin
  -Madison, USA, WEMPEC, 1987, 63 p.
 • Я.Грейвулис, И.Авкштоль, Л.Рыбицкий. Асинхронный вентильный каскад с улучшенными энергетическими
  показателями. Рига, Зинатне, 1991, 205 с.
 • Ribickis L., Raņķis I. Electrical Drives. Riga: RTU, 1996, 107 p.
 • L.Ribickis, A.Galkina. Elektroenerģijas taupīgas lietošanas metodes. Rīga: RTU,1997, 109 lpp.
 • L.Ribickis, A.Ločmelis.Elektroiekārtu elektromagnētiskā savietojamība. Rīga: RTU, 2003, 84 lpp.
 • L.Ribickis. Elektriskā piedziņa. Rīga: RTU, 2006, 190 lpp. (iesniegts publicēšanai)
 • L.Ribickis, A.Avotiņš.Apgaismošanas tehnoloģijas. Rīga: RTU, 2007, 183 lpp 
 • Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa XIX gadsimtā. L.Ribicka apkopojums. Rīga: RTU, 2008, 199 lpp. 
Publikācijas:  
 • Рыбицкий Л.С. Аналоговая модель тиристорного асинхронного электропривода центробежного насоса. –
  Periodica Polytechnica Electrical Engineering, Budapest: BTU,l 1981, vol.25, Nr 1, pp.55-67.
 • L.Ribickis, A.Pumpurs. Microprocessor control system in Riga Municipal plant, water supply and sewerage.
  Proc.of Intern. Conf. „Integrated Computer Applications in Water Supply Distribution”, 1993, pp.443-455.
 • V.Pugachov, N.Levin, L.Ribickis, M.Mamonov. Multipolar directly –driven inductor generator for windmills. –
  Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2003, 6, pp.3-10.
 • J.Deuse, S.Grenard, … , V.Chuvychin, A.Sauhats, L.Ribickis, et.al. Interactions of dispersed energy resources
  with power system in normal and emergency conditions. – Proc.of Intern.CIGRE conf., 2006, 12 p.

Pētnieciskie projekti:

 • L.Ribickis (Projekta vadītājs) Elektropiedziņas sistēmu optimizācija un ekspertu metožu izstrāde. 
    Latvijas Zinātnes padome (2005 - 2008 )
 • L.Ribickis (Projekta vadītājs) Spēka elektronikas pārveidotāju un to vadības sistēmu izstrāde
  ar mākslīgo neironu tīklu un izplūdušās loģikas kontrolleriem. Latvijas Zinātnes padome (2005-2008)
 • L.Ribickis (Projekta vadītājs) Ūdeņraža degvielas šūnas tīkla izstrāde un dinamisko režīmu izpēte.
  Rīgas Tehniskā universitāte un LR Izglītības un Zinātnes ministrija (2005 – 2006)
 • L.Ribickis (Projekta vadītājs no RTU)    Jaunu materiālu un elektrotehnoloģiju datorvadības programmas izstrāde
  ūdeņraža enerģētikas sistēmām. ERAF  Projekts kopā ar LU Cietvielu fizikas institūtu (2006 – 2008)
 • L.Ribickis (Projekta vadītājs) Matricas veida reaktīvas jaudas un augstāko harmoniku
  kontrolleru vadības ar izplūdušo loģiku. ESF atbalstītais projekts (2007-   )
 • L.Ribickis (Projekta vadītājs no Latvijas)    ES 6.Ietvara programmas projekts EU-DEEP
  „The birth of a European Distributed EnErgy Partnership that will help the large-scale implementation
   of distributed energy resources in Europe” (2004-2008).

Vaļasprieks:

sports (šaušana, badmintons), dziedāšana korī.

Fotoalbums