Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Maija DAMBROVA


Maija DAMBROVA
Dr.pharm.,
Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja,
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
 
Aizkraukles iela 21  
Rīga, LV 1006
Latvija
 
Tel./fakss: +371 67702408
 
Dzimusi: 1968. gada 3. maijs, Gulbene, LatvijaIntereses izgudrošanas jomā:

 • Jaunu zāļu vielu farmakoloģisko un molekulāro darbības mehānismu pētījumi
 • šūnu enerģijas metabolisma regulācijas iespējas

Galvenais izgudrojums:

Medicīnas ķīmijā:
 • Ksantīna oksidāzes inhibitori kā antiišēmiskie līdzekļi
Farmakoloģijā:
 • R- un S-fenotropila atšķirīgā farmakoloģiskā aktivitāte
 • Karnitīna reabsorcijas un biosintēzes inhibitora mildronāta stimulējošā ietekme uz glikozes uzņenšanu sirds šūnās
Izgudrojuma galvenā ideja:
Ir zināms, ka ksantīna oksidāze normālos apstākļos darbojas kā dehidrogenāze, bet pēc skābekļa trūkuma vai išēmijas epizodes tā katalīzē reakciju, kuras gaitā audos veidojas ļoti bīstamais superoksīda radikālis. Izrādījās, ka hidroksiguanidīna atvasinājumi spēj akceptēt elektronu skābekļa vietā, tādējādi mazinot superoksīda rašanos un audu bojājumus repefūzijas laikā. Interesanti, ka ksantīna oksidāze šajā reakcijā darbojas kā reduktāze. Bioķīmiskajos eksperimentos in vitro atklātais princips tika sekmīgi pierādīts in vivo. Turklāt izrādījās, ka arī reducēšanas reakcijā iegūtajiem guanidīna atvasinājumiem piemīt antiišēmiska un sirds šūnas aizsargājoša aktivitāte.
 
 Realizācija:

Ar patentēto izgudrojumu tālāko attīstīšanu nodarbojas firmas Acure Pharma (Zviedrija), Olainfarm (Latvija).

Patentdokumentu izlase:

 • Pat. AU 7802700, 10.05. 2001. Guanidine derivatives and their use in the production of medicament for blocking xantine oxidase/dehydrogenase. Seifert E., Semenikhina V., Kalvins I., Skottner A., Veveris M., Dambrova M., Piskunova I., Rozhkov E., Wikberg J., Andrianov V.
 • Pat.WO0125192, 2001.04.12. Guanidine derivatives and their use in the production of a medicament for blocking xanthine oxides/dehydrogenase. Lundstedt T., Skottner A., Seifert A.E., Wikberg J., Kalvins I., Andrianov V., Rozhkov E., Semenikhina V., Piskunova I., Veveris M., Dambrova M.
 • Pat. US6599943, 2003-07-29. Use of hydroxyguanidines. Wikberg, J.E.S., Dambrova M., Uhlen S., Prusis P.
  • Pat WO9823267; EP1007025 (Hydroxyguanidines for the treatment of ischemic condition); CA2272952; AU742969
 • Pat. WO2007104780, 2007-09-20. Method of preparation and use of pharmacologically active N-carbamoylmethyl-4(R)-phenyl-2-pyrolidinone. Veinbergs G., Vorona M., Dambrova M., Kariņa L., Zvejniece L., Kalviņš I., Černobrovijs A.
 • LR patents LV 13653, 2008. Farmaceitiska kompozīcija glikozes transporta aktivācijai.  Liepiņš E., Dambrova M., Vilšķērsts R., Kalviņš I.
 • EP2013166, 2009-01-14. N-carbamoylmethil-4(R)-phenil-2-pyrrolidinone, method of its preperation and pharmaceutical use. Veinberg G., Vorona M., Zvejniece L., Chernobrovijs A., Kalvinsh I., Karina L., Dambrova M.
            LT2008075, 2009-06-25. 
 • WO2009074498, 2009-06-18. Medical use of 3- (2,2,2-trimethylhydrazinxm) propiobate orotate. Stonans I., Kalviņš I., Vilskersts R., Liepiņš E., Dambrova M.  

Maija DAMBROVA par izgudrošanu un tās nozīmi:

  Izgudrošana ir atbildes meklēšana uz tādiem jautājumiem, kurus pašam jāizdomā un pasaulei jāpierāda, ka atrastā atbilde ir tiešām pareiza un izdarītie secinājumi ir praktiski izmantojami tautsaimniecībā un ikdienā. Ja jautājumu spēlēs uzmin vai ar iemācītu zināšanu palīdzību pasaka pareizo atbildi un tūlīt saņem balvu, tad izgudrošanā un zinātnē atzīšana un atalgojums var atnāk tikai pēc gadiem un pat gadu desmitiem. Tomēr jaunatklāšana ir kā brīnums un prieks – ieraudzīt, saprast un citiem pieejamāku padarīt.

Vispārzinātniskās intereses:

 • Jaunu zāļu vielu molekulārie darbības mehānismi
 • Farmakoloģija
 • Medicīniskā ķīmija
 • Bioloģiski aktīvas dabas vielas

Valodas

latviešu, angļu, zviedru, krievu

 

Izglītība:

 • Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte, 1991
 • Mg.biol., Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, 1993
 • Ph.D., Upsalas Universitāte, Zviedrija. Disertācija: „Discovery of N-hydroxyguanidines as novel electron acceptors of xanthine oxidas. Potential new drugs for treatment of ischaemia and reperfusion injury”, 1999
 • Dr. pharm., Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, 2001
 • Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Maģistra darbs: „Farmakoekonomika Latvijā”, 2004  

Darba gaitas:

 • Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja, Latvijas Organiskās sintēze institūta Medicīniskās ķīmijas nodaļas, 2001 -
 • Vadošā pētniece, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, kopš 2005
 • Pētniece, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Medicīniskās ķīmijas nodaļa, Eksperimentālās ķīmijterapijas grupa, 1999 -2001
 • Ph.D. studente Farmaceitiskajā farmakoloģijā, Farmaceitisko biozinātņu departaments, Farmakoloģijas nodaļa, Upsalas Universitāte, Zviedrija, 1996-1999
 • Apmaiņas studente, Farmaceitisko biozinātņu departaments, Farmakoloģijas nodaļa, Biomedicīnas Centrs, Upsalas Universitāte, Zviedrija (Zviedru institūta stipendija), 1995 (9 mēn.)
 • Apmaiņas studente, Farmakoloģijas un toksikoloģijas departaments, Kuopio Universitāte, Somija (Ziemeļvalstu Padomes CIMO stipendija),  1994 (7 mēn.)
 • Apmaiņas studente, Bioķīmijas un Molekulārās bioloģijas institūts, Bernes Universitāte, Šveice, 1993 (3 mēn.)  
 • Asistente, Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmakoloģijas laboratorija, 1991

Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle, 2012
 • Sudraba un bronzas medaļas par optisko izmēru dažādo farmakoloģisko īpašību pētījumiem un jaunu metodi šūnu enerģijas metabolisma regulēšanā, Korejas Starptautiskais sieviešu izgudrotāju izstāde-forums, Seulā, 1.-4.05.2009
 • Korespondētājlocekle, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2007
 • L’Oreal Latvijas stipendija Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu par projektu: Kodola faktora kB regulācijas loma sirds šūnu izdzīvošanā išēmijas apstākļos, 2006
 • D. H. Grindeļa medaļa par Mildronāta un tā analogu farmakoloģiskajiem pētījumiem un sadarbību ar AS Grindeks, 2004. 
 • Jauno zinātnieku balva, Millennial World Congress of Pharmaceutical Sciences, San Francisko, ASV, 2000

 

Darbība profesionālās biedrībās:

 • Latvijas Bioķīmiskās biedrības biedre
 • Latvijas Farmakoloģijas biedrības biedre
 • Grindeļa brālība, kopš 2004
 • Latvijas pārstāve EK 6. Ietvara programmu komitejā, specifiskā programma “Eiropas pētniecības telpas strukturēšana”, pētniecības infrastruktūru sadaļa, 2002-2004
 • Latvijas Ģenētiski modificētu organismu un jaunas pārtikas uzraudzības padomes locekle, 2002-2006
 • Eiropas Komisijas Apvienotā pētījumu centra Eiropas alternatīvo metožu validācijas centra (ECVAM) zinātniski konsultatīvās komitejas (ESAC) locekle, 2003-

Publikācijas:

Galvenie zinātniskie darbi:
1.      Muceniece R., Zvejniece L., Vilskersts R., Liepinsh E., Baumane L., Kalvinsh I., Wikberg J.E., Dambrova M. Functional evaluation of THIQ, a melanocortin 4 receptor agonist, in models of food intake and inflammation. –  Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. 2007, V101(6), pp.416–420
2.      Liepinsh E, Vilskersts R, Loca D, Kirjanova O, Pugovichs O, Kalvinsh I, Dambrova M.        Mildronate, an inhibitor of carnitine biosynthesis, induces an increase in gamma-butyrobetaine contents and cardioprotection in isolated rat heart infarction. – J. Cardiovasc. Pharmacol. 2006, 48(6), pp.314-319.
3.      Muceniece R., Zvejniece L., Liepinsh E., Kirjanova O., Baumane L., Petrovska R., Mutulis F., Mutule I., Kalvinsh I., Wikberg J.E.S and Dambrova M., The MC3 receptor binding affinity of melanocortins correlates with the nitric oxide production inhibition in mice brain inflammation model. – Peptides, V27, 2006, Issue 6, pp.1443-1450.
4.      Zvejniece L., Muceniece R., Krigere L., Dambrova M. and Klusa V.Z., The differential influences of melanocortins on nociception in the formalin and tail flick tests. – Pharmacol. Biochem. Behav., V85, 2006, Issue 2, pp. 287-291 
5.      Muceniece R., Zvejniece L., Kirjanova O., Liepinsh E., Krigere L., Vilskersts R., Baumane L., Gordjusina V., Kalvinsh I., Wikberg J.E., Dambrova M. beta-MSH inhibits brain inflammation via MC(3)/(4) receptors and impaired NF-kappaB signaling. – J Neuroimmunol. V169, 2005, pp.13-19.
 1. Muceniece R., Zvejniece L., Kirjanova O., Liepinsh E., Krigere L., Baumane L., Kalvinsh I., Wikberg JE., Dambrova M., β- and γ-melanocortins inhibit lipopolysaccharide induced nitric oxide production in mice brain. – Brain Res., V995(1), 2004, P.7-13.
 2. Dambrova M., Chlopicki S., Liepinsh E., Kirjanova O., Gorshkova O., Kozlovski V., Uhlen S., Liepina I., Petrovska R., Kalvinsh I., The methylester of γ-butyrobetaine, but not γ-butyrobetaine itself, induces muscarinic receptor-dependent vasodilatation. – Naunyn Schmiedeberg’s Arch. Pharmacol., V369, 2004, pp.533-539.
 3. Dambrova M., Liepinsh E., Kirjanova O., Petrovska R., Pugovich O., Baumane L., UhlenS., Kalvinsh I., Oliver D., Wikberg J.E., Investigations on the pharmacology of the cardioprotective guanidine ME10092. – J. Cardiovasc. Pharmacol., V44, 2004, pp.178-186.
 4. 9.      Prusis P., Dambrova M., Andrianov V., Rozhkov E., Semenikhina V., Piskunova I., Ongwae E., Lundstedt T., Kalvinsh I., Wikberg J.E., Synthesis and quantitative structure-activity relationship of hydrazones of N-amino-N'-hydroxyguanidine as electron acceptors for xanthine oxidase. – J. Med. Chem., V47, 2004, pp.3105-3110.
10. Oliver D.W., Dormehl I.C., Wikberg J.E., Louw W.K., Dambrova M., van Gelder A., Kilian E., van Rensburg E.J., In vivo measurements of the cerebral perfusion and cardiovascular effects of the novel guanidine ME10092 in the non-human primate, Papio ursinus. – Life Sci., V75, 2004, pp..2057-2064.
 1. Dambrova M., Liepinsh E., Kalvinsh I., Mildronate. Cardioprotective Action through Carnitine-Lowering Effect. – Trends Cardiovasc. Med.,  2002,12, pp.275-279.
 2. Dambrova M, Baumane L, Kalvinsh I, Wikberg JE. Improved method for EPR detection of DEPMPO-superoxide radicals by liquid nitrogen freezing.- Biochem Biophys Res Commun.,  2000, 275(3), pp.895-8.
 3. Veveris M., Dambrova M., Circule H., Meirena D., Kalvinsh I., Wikberg J.E.S., Cardioprotective effects of N-hydroxyguanidine PR5 in myocardial ischemia and reperfusion in rats. – Br. J. Pharmacol., 1999, 128, pp.1089-1097.
 4. Uhlén S., Dambrova M., Näsman J., Schiöth H.B., Gu Y., Wikberg-Matsson A., Wikberg J.E.S. [3H]RS79948-197 binding to human, rat, guinea pig and pig a2A-, a2B-, and a2C-adrenoceptors. Comparison with MK912, RX821002, rauwolscine and yohimbine. – Eur. J. Pharmacol., 1998, 343, pp.93-101.
 5. Dambrova M., Uhlén S., Welch C.J., Wikberg J.E.S., Identification of an N-hydroxyguanidine reducing activity of xanthine oxidase. – Eur. J. Biochem., 1998, 257, pp.178-184.
 Populārzinātniskie raksti:
1.      Dambrova M. Kāpēc jāimitē infarkts. [pierakst. I. Brikere]. 36,6C,. Marts/apr. 2007, lpp.44-47.
2.      Dambrova M., Liepiņš E., Muceniece R. Vīns un iekaisums – vai reabilitēsim? Latvijas ārsts, V12, 2006, lpp.75 – 77
3.      Dambrova M., Liepiņš E., Sadarbojas Latvijas un Amerikas bioķīmiķi. Zinātnes Vēstnesis, 2004, 18(289).
4.      Dambrova M., Farmakoloģija Latvijā, ieejot 21. gadsimtā.  Zinātnes Vēstnesis, 2004, 7 (278).
5.      Dambrova M., Liepiņš E. Mildronāts kā farmakoloģiskā treniņa līdzeklis. Medicine, 2004, Nr. 7, lpp.8-9.
6.      Dambrova M. Vai mēs esam gatavi e-aptiekai un e-ārsta apmeklējumam? Latvijas Ārstu Žurnāls, V1, 2003, lpp.38-41
7.      Dambrova M., Daija D., Liepiņš E., Kirjanova O., Kalviņš I.  Mildronāta darbības bioķīmiskie mehānismi išēmiskā stresa apstākļos. Latvijas ārsts, Nr.12, 2001, lpp.34-41
8.      Dambrova. M, Kirjanova O., Liepiņš E. Vasara Upsalas universitātē un Zviedrijā. Materia Medica, Nr.11, 2001, lpp.25-27

               Pedagoģiskā darbība:     

 • Lekciju kurss: „Radioligandu un radioaktivitātes izmantošana medicīnā”, LU Medicīnas fakultātes Farmācijas bakalaura programma
 • Vadītāja bakalaura, maģistra darbu, Latvijas Universitātes Bioloģijas un Medicīnas fakultāšu studentiem

 

Projektu un līgumdarbu vadīšana:
 • Jauna tipa ksantīna oksidāzes inhibitoru-elektronu akceptoru antiišēmiskās darbības mehānismu pētījumi.  Latvijas Zinātnes padome, 2001-2003
 •  Antiišēmisko savienojumu molekulāro darbības mehānismu pētījumi. Taiho Latvijas fonds, 2003-2005
 • Ksilometazolīnu saturoša iesnu līdzekļa izstrāde. IZM Tirgus pieprasītais pētījums, 2003-2004
 • Mildronāta sāļu sintēze, to toksicitātes un bioekvivalences pārbaude.  IZM Tirgus pieprasītais pētījums, 2004-2005
 • Karnitīna biosintēzes loma enerģijas metabolisma regulēšanā un sirds išēmiskās slimības ārstēšanā Latvijas Zinātnes padome , 2005-2008
 •  Mildronāta zinātnisko pētījumu projekti. AS „Grindeks” un Latvijas Organiskās sintēzes institūta sadarbības līguma ietvaros izstrādājamais projekts, 2005-2006
 • Jaunu terapijas pieeju un ārstniecības līdzekļu molekulāro mehānismu izpēte CNS un kardiovaskulārajā farmakoloģijā.  Valsts pētījumu programmas „Jaunas zāles un biokorekcijas līdzekļi: konstruēšana, transportformas un darbības mehānisms” apakšprojekts, 2005-2008
 • Biomarķieru kompleksa identifikācija sirds slimību metabolomā. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atklāta projektu konkursa Vienotā programmdokumenta 2.5.1. aktivitātes „Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekts, 2006-2008

Vaļasprieks:

Opera, kalni

Fotoalbums