Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Latvijas izgudrojumi un izgudrotāji

Lapa atvērta 1999.gada 29.novembrī
2.redakcija atvērta 2008.gada 25.martā

Šajā Interneta lapā Jūs atradīsiet informāciju par Latvijā radītiem
nozīmīgākiem izgudrojumiem, izcilākiem izgudrotājiem, Latvijas patentu sistēmu.

Šīs lapas izveidei ir vairāki mērķi:

  • Iepazīstināt interesentus ar izcilākiem Latvijā radītiem izgudrojumiem un to auoriem – Latvijas izgudrotājiem
  • Dot ieskatu Latvijas izgudrošanas potenciālā pagātnē un tagad
  • Dot informāciju skolu jaunatnei par Latvijas tehnisko jaunradi

Mēs (lapas autori - J.Kristapsons, Ē.Tjūņina, M.Kozlovskis, K.Kalvišķis, A.Ādamsone-Fiskoviča, A.Edžiņa) likām īpašu akcentu uz to, lai šeit būtu pārstāvēti visdažādāko nozaru izgudrotāji: ķīmiķi, fiziķi, inženieri, ārsti, selekcionāri… Latvijas tautu veido dažādu tautību cilvēki, un arī šeit pārstāvētie izgudrotāji ir dažādu tautību, visi viņi ir kaldinājuši un kaldina Latvijas slavu. Latvijas tautas liktenis 20. gadsimtā nav bijis viegls: kari un sveši totalitārie režīmi ir bendējuši un kaisījuši mūsu tautu pa pasauli. Daudzi no tiem, kas bija spiesti aizbraukt no Latvijas, arī svešumā guva izcilus panākumus – daži no viņiem ir pārstāvēti arī šajā lapā.

1999. gada novembrī šajā lapā tika sakopotas ziņas par 54 izgudrotājiem un 10 izgudrojumiem; 2015.g. 1.janvārī - par 81 izgudrotājiem.  Saprotams, ka tie ne tuvu nav visi izcilākie…

Šobrīd (2014 - 2016) tiek izstrādāta Interneta lapas "Latvijas izgudrojumi un izgudrotāji" 3.redakcija. Jauno redakciju spēcīgi ietekmē jaunie vārdi un sasniegumi izgudrošanā Latvijā pēdējo 10 gadu laikā.


Pēdējā atjaunošana 31-08-2016


Zinātņu akadēmijas prezidenta J. Stradiņa priekšvārds

Patentu valdes direktora Z. Aumeistera priekšvārds

Izgudrojumu un izgudrotāju atlases principi


Latvijas Zinātņu akadēmija
Latvian Academy of Sciences
Latvijas Republikas Patentu valde
Patent Office of the Republic of Latvia