Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Kabaškins Igors

Fotoalbums

 

 

Rīgas pilsētas aglomerācijas intelektuālās transporta sistēmas attīstības koncepcijas 2003-2007.
prezentācija, 2003.g., janvāris

 

 

  

                  a) Metru viļņu autonomais retranslators
b) Sērijveidā ražotās gaisa kustības vadības sistēmas radiostacijai „Poļjot”
a)                                   b)

 
Pēc LZA, Va/s "Latvijas Gaisa Satiksme" un Latvijas Izglītības
fonda  balvas par izcilu veikumu aeronavigācijas, sakaru un radiolokācijas tehnikā saņemšanas
2001.g. 29.11.

 

       Darbs Rīgas hidroelektrostacijas    būvēšanā studentu brīvdienās, 1972.g

 

 

Radioinženiera diploma aizstāvēšana Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūtā, 1977.g.

 

 

Ar ASV balvu par nopelniem inovatīvajā darbībā, apmācībā un tehnoloģijās, 1998.g. 

Apkārtējās vides monitoringa  sistēmu pārbaude, Baltijas jūrā,  Lulea, Zviedrija 2006.g., februāris

Baltijas jūrā,  Lulea, Zviedrija 2006.g., februāris

Ar Krievijas kosmonautu Vladimiru Džanibekovu (J.Gagarina kosmonautu sagatavošanas  Centra Teorētiskās un zinātniski pētnieciskās pārvaldes vadītājs) pēc līguma par kopīgiem zinātniskiem pētījumiem telemetrijas sistēmu, apkārtējas vides zondēšanas un monitoringa no kosmosa parakstīšanas, Rīgā, 1999.g.