Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Muceniece Aina

Fotoalbums

 

 

LZA Mikrobioloģijas institūtā 1978.gadā viesojās profesors immunologs no ASV J.Booke

 

  

  

Rīgas Medicīnas institūta zinātniskās padomes sēde 1972.g. 24.decembrī, aizstāvot doktora disertāciju medicīnā.
Sēdi vada prof. Aleksandrs Šmits, oponents prof. Anatolijs Bļugers