Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Ribickis Leonīds

 Fotoalbums

 

Leonīds Ribickis Rīgas Tehniskās universitātes vīru kora "Gaudeamus" sastāvā, maestro Edgara Račevska 60.gadu jubilejas koncertā LU Lielajā aulā 1996.g.23.novembrī 

 

Itālijas prezidenta pilī pieņemšanas laikā par godu LR prezidentes V.Vīķes-Freibergas vizītei Itālijā 2005.gadā

 

  

Ar badmintona spēles kolēģiem 

 

L.Ribickis - RTU vīru kora eksprezidents - kopā ar kori studentu Dziesmu svētkos Rīgā

 

 

Ar Rīgas Tehniskās universitātes   doktorantiem Stokholmā Zviedrijas Inženierzinātņu akadēmijas ielūguma vizītes laikā

 

LR zemessardzes šaušanas instruktors seržants L.Ribickis lauku nodarbībās kaujas šaušanā Ādažos, 2001.gads

 

 

Kopā ar LU zinātņu prorektoru Indriķi Muižnieku Somijā Turku pilsētā konferences starplaikā 2002.gadā