Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Kalviņš Ivars

Fotoalbums
 

Top mildronāts

Ivars Kalviņš during the post-doctoral studies at the University of Munich, 1979

 

LZA karoga svinīgā iesvētīšana 1993.g. 11.februārī. Pie karoga gados jaunākie akadēmiķi Andrejs Cēbers, Ivars Kalviņš, Pēteris Zvidriņš un Pauls Pumpēns

 

 

   Pēc Triju Zvaigžņu ordeņa pasniegšanas ar Valsts prezidenti Vairu Vīķe-Freibergu,  2006.g.

 

G.Duburs, I.Kalviņš un OSI zinātniskā sekretāre I.Tutāne, 1997.g.

Ivars Kalviņš Organiskās sintēzes institūtā ar lepnumu demonstrē jaunu KMR-spektrometru

Pēc jaunā kontrakta ar Japānas firmu Taiho Pharmaceutical Ltd parakstīšanās, Tokija, 1998.g. 

 

    Latvijas Organiskās sintēzes   institūta un firmas Grindekss vadība  Japānas firmā Iskra, Tokija, 1998.g.
On a working visit at co-operation partner Taiho Pharmaceutical Ltd., Tokushima, Japan, 1998

Referāts zinātniskajā konferencē

               

 

Latvijas Organiskās sintēzes institūta direkcija (2006.g.): direktora vietnieki Osvalds Pugovičs un Dace Kārkle, direktors Ivars Kalviņš 

 

         Eksperimenta matemātiskā     apstrāde kopā ar A.Gutcaitu

 

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas prezidents Kamil Idris, LZA prezidents Juris Ekmanis un Ivars Kalviņš izstādē Latvijas Zinātne pielietojumis", 2005.g. aprīlis

  

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) prezidents Kamil Idris pasniedz I.Kalviņam WIPO Zelta medaļu "Labākajam izgudrotājam", 2005.g. aprīlis

   

WIPO sertifikāts Ivaram Kalviņam un Zelta medaļa