Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Trapencieris Pēteris

Fotoalbums

 

LU Ķīmijas fakultātes absolvents, 1974.g.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents J.Ekmanis pasniedz LZA  korespondētājlocekļa diplomu, 2004.g. decembris

 

P.Trapencieris - viesprofesors Nicas Universitātē - kopā ar Francijas koleģiem, Francijā, 2002.g.

 

 

Pa Gauju, 2005.g.

 

Ar 5.P.Valdena simpozija dalībniekiem, 2007.g.