Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Spīgulis Jānis

 Fotoalbums


"Spīguļšķiedra"
The side-emitting optical fibersĀdas autofluorescences fotoizbalēšana
Autofluorescence photobleaching

 

Apceļojot Kurzemes rietumu piekrasti (2012)
On a trip along the western coast of Kurzeme (2012)
Daugavas lokos ar profesoriem A.Ozolu un G.Libertu (2005)
On the river Daugava along with professors A. Ozols and G. Liberts (2005)