Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

VEF Minox fotoaparāta

Kā radās jaunā fotoaparāta nosaukums

Valteram Capam bija svarīgi dot jaunajam fotoaparātam piemērotu nosaukumu. Ar sev raksturīgo pamatīgumu viņš sastādīja garus sarakstus ar piemērotiem variantiem; viņš juta, ka nosaukumam jāietver sevī kaut kas no vārda “miniatūra”. Tajā laikā Ceisa «Contax» bija guvis labu reputāciju. Ņemot šo vārdu kā piemēru, Caps apsvēra «Minax» variantu, bet tomēr tas viņam likās skanam nepievilcīgi. Kopā ar draugu Nikolaju Nīlanderu, tika radīts nosaukuma galīgais variants: pirmajā zilbē ievietojot pirmos burtus no vārda „miniatūra” un burta „a” vietā „o” (Contax – Minax - Minox). Pēc otrā pasaules kara tas kļuva par veselas firmas nosaukumu Vācijā (Minox GmbH).

Patentēšana

Pirmie patenta pieteikumi reģistrēti Somijā:

  • 1936. gada 21. decembrī: Nr. 7481 „Iekārta filmas transportēšanai ar automātisku spoles palielināšanās izlīdzinājumu”
  • 1936. gada 22. decembrī: Nr. 7486 „Fotoaparāts”
  • 1936. gada 23. decembrī: Nr. 7492 „Dienas gaismas kasete neperforētai filmai”
  • 1936. gada 24. decembrī: Nr. 7498 „Iekārta objektīva iestādīšanai”

No 1936. līdz 1938. gadam patenti tika pieteikti vismaz 20 valstīs, tai skaitā: Austrālijā, ASV, Kanādā, Beļģijā, Francijā, Vācijā, Austrijā, Šveicē, Argentīnā, Lielbritānijā, Igaunijā, Zviedrijā u.c., arī Latvijā (kā vienīgais izgudrojums fotogrāfijas nozarē). Kā pieteicēja visur norādīta rūpnīca VEF, bet kā autors – Valters Caps.