Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Pēteris UPĪTIS


Pēteris UPĪTIS

Dobeles Augļkopības selekcijas laboratorijas vadītājs, 1963 – 1976

Ievērojams selekcionārs, kas visu mūžu pašaizliedzīgi un azartiski darbojās augļu koku un dekoratīvo augu selekcijā, lolodams sapni par Latviju kā ābolu un riekstu lielvalsti ar smaržīgām ceriņu kupenām un baltām liliju trompetēm. Dobeles nomalē viņš izveidoja selekcijas dārzu ar vairāk nekā 80 tūkstošiem genotipu, vienlaicīgi strādājot ar 24 augu sugām.(L.Cirse).

Dzimis: 1896. gada 19. maijā Cēsu apriņķī Jumurdas pagastā
Miris:     1976. gada 4. aprīlī DobelēIntereses selekcijas joma:

 • Augļu koku, ogulāju un dekoratīvo kultūru introdukcija un selekcija

Galvenais sasniegumi:

Visu mūžu strādājis dārzaugu selekcijā, kopumā ar 24 dažādām kultūrām.

Pirmais Latvijā ieviesis hibrīdplūmes ( dažādu diploīdo plūmju starpsugu hibrīdi) ar vietējiem apstākļiem apmierinošu ziemcietību . Viens no pirmajiem Latvijā introducējis aprikozes un īstās cidonijas, kurām tā ir galējā izplatības robeža.

Veicis apjomīgu darbu Latvijas vietējā genofonda apzināšanā, vākšanā un izpētē.

P.Upīša dzīves laikā Latvijā reģistrētas zemeņu šķirne ‘Jūnija Smaids’, plūmju šķirne ‘Ziedture’ ( abas ilgus gadus bijušas augļaugu rajonēto šķirņu sarakstā).

No P.Upīša hibrīdā materiāla izdalītas un Dobeles DSIS zinātnieku izvērtētas un līdz šķirņu reģistrācijai novestas 2 ābeļu, 1 bumbieru, 1 saldo ķiršu, 3 plūmju, 3 aprikožu, 1 aveņu un 9 ceriņu šķirnes.

 

P.Upīša selekcionēto labāko šķirņu īsi apraksti

Realizācija:

Īpaša interese pasaulē šobrīd ir par P.Upīša ceriņu šķirnēm. Liela apjoma stādāmmateriāla ieguvei uzsākta to pavairošana SIA «Ogres Meristēmas».

Patentdokumentu izlase:

 • 1999. gada 27. februārī ar Latvijas Nacionalās Škirņu padomes lēmumu reģistrētas sekojošas šķirnes:
 • aveņu šķirne ‘Ivars’ ( līdzautore S.Strautiņa) - reģ.apl.Nr. AVE3
 • saldo ķiršu šķirne ‘Aija’ (līdzautore S.Ruisa) - reģ.apl.Nr KIR1
 • ābeļu šķirne ‘Ilga’ (līdzautore M.Skrīvele)- reģ.apl.Nr ABE1
 • ābeļu šķirne ‘Ausma’ (līdzautore L.Ikase)- reģ.apl.Nr ABE2
 • bumbieru šķirne ‘Jumurda’ (līdzautors M.Blukmanis)- reģ.apl.Nr BUM1
 • hibrīdplūmju šķirne ‘Agrā Dzeltenā’ (līdzautore L.Ikase)- reģ.apl.Nr PLU3
 • hibrīdplūmju šķirne ‘Inese’ (līdzautore L.Ikase)- reģ.apl.Nr PLU4
 • mājas plūmju šķirne ‘Minjona’ (līdzautore E.Kaufmane)- reģ.apl.Nr PLU2
 • aprikožu šķirne ‘Daiga’ (līdzautore E.Kaufmane)- reģ.apl.Nr APR1
 • aprikožu šķirne ‘Velta’ (līdzautore E.Kaufmane)- reģ.apl.Nr APR2
 • aprikožu šķirne ‘Lāsma’ (līdzautore E.Kaufmane)- reģ.apl.Nr APR3

Pēteris UPĪTISpar selekcionāra darbu:

Dabā nekas nepazūd.
Izņemot nepiepildījušās vēlēšanās.

Par P.Upīša darbu:

Ar dārzkopību P.Upītis sācis nodarboties tūlīt pēc Priekuļu lauksaimniecības skolas beigšanas.1913. gadā iestādot savu vecāku saimniecībā „Jaun-Rūsiņos” 1,6 ha lielu pomoloģisko dārzu. Šeit viņš iekārtojis arī plašu kokaudzētavu, uzsācis pētījumus par augļu uzglabāšanu un pārstrādi. Ierīkojis laboratoriju augsnes analīžu veikšanai un augļu bioķīmiskā satura noteikšanai. 1945. gadā P.Upītis sāka strādāt Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijā, ar plašu vērienu uzsākot Latvijas augļaugu un dekoratīvo augu ģenētisko resursu izpēti.

Selekcionārs apzināja, novērtēja un aprakstīja ilggadīgus savvaļas augļu kokus kā potenciālas vietējās šķirnes vai mātes kokus sēklu iegūšanai potcelmiem. 1948.gadā viņš sāka strādāt Dobeles Augļkopības saimniecībā, un 1963.gada kļuva par Augļkopības selekcijas laboratorijas vadītāju. Šajā laika viņš izveidoja ģenētisko resursu kolekcijas dārzu ar vairāk neka 80 tūkstošiem genotipu. Viņš strādāja ar ābelēm, bumbierēm, plūmēm, ķiršiem, aprikozēm, avenēm, zemenēm, riekstaugiem, īstajam cidonijām, rozēm, lilijām, ceriņiem u.c. dekoratīvajiem augiem ( pavisam ar 24 kultūrām). P.Upītis veicis mērķtiecīgu selekciju, introdukciju un nemitīgu kolekcijas paplašināšanu.

Pateicoties saviem plašajiem sakariem visā pasaulē ( 11 asociāciju biedrs, kontakti ar 27 zinātniskajām iestādēm bijušajā PSRS, Eiropā, Amerikā un Kanādā), viņš saņēma ļoti daudzveidīgu selekcijas materiālu.

Kaut gan izglītību selekcionārs neturpināja augstākajās mācību iestādēs, viņš visu mūžu paplašināja savas zināšanas pašmācības ceļā. Aiz viņa palika plaša bibliotēka. Katrā grāmatā atrodamas selekcionāra piezīmes. Pateicoties plašajām valodu zināšanām, viņš varēja lasīt dažādās valstīs publicētos zinātniskos rakstus, kā arī grāmatas.

P.Upīša selekcijas darba lielo apjomu atspoguļo disertācija „Latvijas PSR augļaugu kultūru sastāva uzlabošana un paplašināšana”, ko viņš aizstāvēja 1964. gadā, iegūstot lauksaimniecības zinātņu kandidāta grādu.

Visparzinatniskas intereses:

Augļaugu introdukcija un selekcija

Valodas

Latviešu, krievu, angļu, vācu, franču.

Izglitiba:

 • Priekuļu lauksaimniecības skola – 1913
 • Lauksaimniecības zinātņu kandidāts – 1964

Darba gaitas:

 1. Darbs vecāku saimniecībā «Jaun-Rūsiņi» 1913 – 1945
 2. Zinātniskais līdzstrādnieks Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā 1945 – 1951
 3. Dobeles Augļkopības atbalsta punkta vadītājs 1951 – 1963
 4. Dobeles Augļkopības selekcijas laboratorijas vadītājs 1963 – 1976

Darbiba profesionalas biedribas:

 • Austrālijas Liliju audzētāju biedrība
 • Ziemeļamerikas Liliju audzētāju biedrība
 • Ziemeļkarolīnas Liliju audzētāju biedrība
 • Ontario Liliju audzētāju biedrība
 • Viskonsinas - Ilinoisas Liliju audzētāju biedrība
 • Starptautiskā ceriņu audzētāju biedrība Kanādā
 • Anglijas Nacionālā Rožu audzētāju biedrība
 • Ziemeļu Riekstu audzētāju biedrība
 • Amerikas Peoniju audzētāju biedrība
 • Francijas Rožu audzētāju biedrība
 • Amerikas Īrisu audzētāju biedrība

Publikacijas:

Nozīmīgākās publikācijas:

 • P. Upītis. Augļkopības selekcijas mērķi un mans darbs. Druva, 1958. Nr.18, 9.-11.lpp.
 • P.Upītis. LPSR Augļu koku un ogulāju šķirnes. Izd. Seļhozučsnaba MSH, Latv.PSR, 1948.-1951. Rīga.
 • P.Upītis. Latvijas PSR augļaugu kultūru šķirņu sastāva uzlabošana un papildināšana. Autoreferāts lauksaimniecības zinātņu kandidāta grāda iegūšanai. Jelgava, 1964. 32 lpp. (krievu val.).

Publikācijas par P.Upīti:

 

L.Cirse. Pēteris Upītis. Rīga, 1996, 176 lpp.

Valasprieks

Fotografēšana.

Kolekcionēšana - grāmatas, skaņu plates, antīki priekšmeti.

Fotoalbums