Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdosana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātnu akademija
Norades
Mēklet šajā serverī

Starptautiskā patentu klasifikācija (SPK)

A Cilvēka dzīves prasību apmierināšana

01 - lauksaimniecība; mežsaimniecība; lopkopība; medības un dzīvnieku ķeršana; zvejniecība un zivkopība;
21 - maizes cepšana; miltu izstrādājumi;
22 - lopu kaušana; gaļas pārstrāde; mājputnu un zivju apstrāde;
23 - pārtika un pārtikas produkti; to apstrāde, kura nav ierindota cit;ās klasēs;
24 - tabaka; cigāri; cigaretes; papirosi; smēķēšanas piederumi;
41 - apģērbi;
42 - galvassegas (cepures);
43 - apavu ražošana;
44 - galantērija; juvelierizstrādājumi;
45 - personīgās lietošanas priekšmeti; ceļojuma piederumi;
46 - suku izstrādājumi;
47 - mēbeles, iedzīves priekšmeti un sadzīves piederumi; kafijas un garšvielu dzirnaviņas; putekļu sūcēji;
61 - medicīna un veterinārija; higiēna;
62 - glābšanas dienests; ugunsdzēšanas līdzekļi;
63 - sports; spēles; masu atrakcijas.


B Dažādi tehnoloģiskie procesi; transportēšana. Dalīšana un sajaukšana (plašā nozīmē)

01 – vispārējas nozīmes iekārtas un paņēmieni dažādu fizikālu un ķīmisku procesu veikšanai;
02 – dažādu materiālu drupināšana un smalcināšana; graudu sagatavošana malšanai;
03 – cietu materiālu dalīšana ar šķidrumu palīdzību, koncentrēšanas iekārtās vai nogulsnēšanas iekārtās; cietu materiālu magnētiska vai elektrostatiska atdalīšana no cieta materiāla vai plūstošas vides, sadalīšana ar augstsprieguma elektriskā lauka palīdzību;
04 – centrbēdzes iekārtas fizikālu un ķīmisku procesu veikšanai;
05 – vispārējas nozīmes iekārtas un paņēmieni šķidrumu izsmidzināšanai un uzklāšanai uz izstrādājumu virsmas;
06 – vispārējas nozīmes iekārtas un paņēmieni mehānisku svārstību radīšanai un pārnesei;
07 – cietu materiālu sadalīšana un šķirošana;
08 – tīrīšana;
09 – cieto atkritumu atdalīšana un pārstrāde;
21 – metālu mehāniskā apstrāde bez skaidiņu noņemšanas, metālu apstrāde ar spiedienu;
22 – metālliešana, pulvermetalurģija;
23 – metālgriešanas darbagaldi, metālu apstrādes iekārtas un paņēmieni, kuri nav attiecināti uz citām klasēm;
24 – slīpēšana un pulēšana;
25 – rokas instrumenti; pārnēsājami elektriskie instrumenti; rokturi rokas instrumentiem; atslēdznieku piederumi; manipulatori;
26 – griežamie rokas instrumenti; griešana, sadalīšana;
27 – koksnes un tai līdzīgu materiālu apstrāde un konservēšana; mašīnas sastiprināšanai ar naglām un skavām;
28 – cementa, mālu un akmens apstrāde;
29 – plastisku vielu apstrāde; plastiskā stāvoklī esošu vielu apstrāde vispār;
30 – preses;
31 – kartonāžas izstrādājumu izgatavošana; papīra un kartona mehāniska apstrāde;
32 – kārtaini izstrādājumi vai materiāli;
41 – iespieddarbu iekārtas; linotipa iekārtas; rakstāmmašīnas; spiedogi;
42 – brošēšana un iesiešana; albūmi, dokumentu u.tml. glabāšanas un klasifikācijas līdzekļi; iespieddarbu speciālie veidi;
43 – rakstām-, rasēšanas un kancelejas piederumi;
44 – dekoratīvā māksla;
60 – transporta līdzekļi;
61 – sliežu transporta līdzekļi;
62 – virszemes bezsliežu transporta līdzekļi;
63 – kuģu u.c. peldoši transporta līdzekļi, to aprīkojums;
64 – gaisa kuģošana; aviācija; kosmonautika;
65 – kravu un materiālu, t.s., arī tievu, plānu un diegveida materiālu, transportēšana, iepakošana un glabāšana;
66 – pacelšanas iekārtas;
67 – pudeļu, stikla burku vai līdzīgu trauku atvēršana un aizvākošana; ar šķidrumiem veicamas darbības;
68 – zirglietu gatavošana; mēbeļu apvilkšana.


C Ķīmija; metalurģija

01 – neorganiskā ķīmija;
02 – ūdens apstrāde; rūpniecības un sadzīves notekūdeņu apstrāde; notekūdeņu nogulšņu apstrāde;
03 – stikls; minerālvate un sārņu (izdedžu) vate;
04 – cementi; betons; mākslīgie akmeņi; keramika; ugunsizturīgi materiāli;
05 – mēslojums; tā ražošana;
06 – sprāgstvielas; sērkociņi;
07 – organiskā ķīmija;
08 – organiskie lielmolekulārie savienojumi; to iegūšana un ķīmiskā apstrāde; kompozīcijas uz šo savienojumu bāzes;
09 – krāsvielas; krāsas; pulēšanas sastāvi; dabiskie sveķi; līmvielas; dažādas vielas un sastāvi; vielu un sastāvu dažāda pielietošana;
10 – naftas, gāzes un koksa ķīmiskā rūpniecība; tehniskās gāzes, kas satur oglekļa oksīdu; kurināmais; smērvielas; kūdra;
11 – dzīvnieku tauki un augu eļļas, taukvielas un vaski; no tiem iegūstamās taukskābes; mazgāšanas līdzekļi; sveces;
12 – bioķīmija; alus; alkoholiskie dzērieni; vīns; etiķis; mikrobioloģija; enzimoloģija; mutāciju iegūšana; gēnu inženierija;
13 – cukura ražošana;
14 – kailādas; jēlādas; ādiņas; ādas;
21 – dzelzs metalurģija;
22 – metalurģija melno un krāsaino metālu sakausējumi; sakausējumu vai krāsaino metālu apstrāde;
23 – metālisku vielu pārklājums; citu materiālu pārklāšana ar metālisku materiālu; virsmas ķīmiska apstrāde; metāliska materiāla difūzijas apstrāde; pārklājumu veidošana ar iztvaicēšanu vakuumā, izputināšanu, ar jonu injekciju vai ķīmisko tvaiku izsēdināšanu; paņēmieni metālisku materiālu aizsardzībai pret koroziju, pret katlakmens veidošanos vai garozas veidošanos vispār;
25 – elektrolītiskie paņēmieni; elektroforēze; iekārtas to veikšanai;
30 – kristālu audzēšana.


D Tekstils; papīrs

01 – dabiskie un ķīmiskie diegi un šķiedras; vērpšana;
02 – dzija; dzijas vai diega gala apstrāde ar mehāniskiem līdzekļiem; šķeterēšana;
03 – aušana;
04 – pīšana; mežģīņu darināšana; trikotāžas audumu ražošana; lentu izstrādājumi; neausti materiāli;
05 – šūšana; izšūšana; cauršūtu izstrādājumu ražošana;
06 – tekstilizstrādājumu apstrāde; mazgāšana; materiāli, kuri nav atrodami citās klasēs;
07 – tauvas, troses vai kabeļi, neskaitot elektriskos;
21 – papīra ražošana; celulozes ražošana.


E Celtniecība, kalnrūpniecība

01 – ceļu būve; dzelzceļu un tiltu būve;
02 – hidrotehniskas būves; pamatnes un pamati; zemes masu pārvietošana;
03 – ūdensapgāde; kanalizācija;
04 – virszemes celtniecība;
05 – slēdzenes; atslēgas; logu, durvju rāmji, un citas veramas konstrukcijas; seifi;
06 – durvis, logi, slēģi, žalūzijas, trepes;
07 – urbšana; kalnrūpniecība.


F Mehānika; apgaismošana; apsildīšana; dzinēji un sūkņi; ieroči un munīcija; spridzināšanas darbi

01 – mašīnas un dzinēji vispār; spēka iekārtas ar dzinējiem; tvaika mašīnas;
02 – iekšdedzes dzinēji; spēka iekārtas, kur izmanto karstas gāzes un sadegšanas produktus;
03 – hidrauliskās mašīnas un dzinēji; vēja, atsperes, gravitācijas, inerces u.tml. dzinēji; paņēmieni un ierīces mehāniskās enerģijas vai reaktīvā vilcējspēka iegūšanai, kas neattiecas uz citām klasēm;
04 – hidrauliskās mašīnas izspiešanai ar šķidrumu palīdzību; sūkņi šķidrumiem vai saspiežamām tekošām vielām;
15 – hidrauliskie un pneimatiskie darba mehānismi; vispārējas nozīmes pneimo- hidrauliskās sistēmas;
16 – mašīnu detaļas un mezgli; vispārīgi paņēmieni un iekārtas, kas nodrošina mašīnu un iekārtu normālu ekspluatāciju; siltumizolācija vispār;
17 – gāzu un šķidrumu glabāšana un sadale;
21 – apgaismošana;
22 – tvaika ģenerēšana;
23 – paņēmieni un ierīces kurināmā sadedzināšanai;
24 – apsildīšana; ventilācija; krāsnis un plītis;
25 – dzesēšana un saldēšana; kombinētās sistēmas sildīšanai un dzesēšanai; sistēmas ar siltuma sūkņiem; ledus ražošana vai glabāšana; gāzu sašķidrināšana vai sacietināšana;
26 – žāvēšana;
27 – sildīšanas, apdedzināšanas, kausēšanas un retortu krāsnis;
28 – siltumapmaiņa;
41 – ieroči;
42 – munīcijas; spridzināšana.


G Fizika

01 – mērīšana; kontrole (pārbaudes);
02 – optika;
03 – fotogrāfija; kinematogrāfija; analogās iekārtas, kas izmanto citus viļņus (ne optiskos); elektrogrāfija; hologrāfija;
04 – pulksteņi un citi laika mērītāji;
05 – vadīšana; regulēšana;
06 – skaitļošana; skaitīšana;
07 – kontrolierīces;
08 – signalizācija;
09 – mācību līdzekļi; slepenraksts; displeji; reklāmas un izstāžu līdzekļi; zīmogi un zīmogošana;
10 – mūzikas instrumenti; akustika;
11 – informācijas uzkrāšana;
12 – ierīču un iekārtu konstruktīvās detaļas;
21 – kodolfizika; kodoltehnoloģija.


H Elektrība

01 – elektrisko iekārtu pamatelementi;
02 – elektriskās enerģijas ražošana, pārveidošana un sadale;
03 – vispārējas nozīmes elektroniskās shēmas;
04 – elektrosakaru tehnika;
05 – elektrotehnikas speciālās nozares, kuras nav atrodamas citās klasēs.